Archive for september 2011

Rotterdam Oude Maas Botlekbrug Scheepvaartregulatie

Title: Rotterdam Oude Maas Botlekbrug Scheepvaartregulatie
Introduction:   Scheepvaartregulatie 1. In de periode vanaf maandag 26 september 2011 tot en met maandag 02 januari 2017 zal er net naast de bestaande Botlekbrug een nieuwe Botlekbrug worden gebouwd. Na gereed komen van deze nieuwe brug zal aansluitend de “oude” Botlekbrug worden gesloopt. 2. De bouwwerkzaamheden zullen in principe op de normale werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 06:00 uur tot 20:00 uur worden verricht. 3. Gedurende de gehele periode zal er wisselend een scheepvaartregulatie plaatsvinden met behulp van een patrouillevaartuig en/of andere daartoe aangewezen en als zodanig herkenbare hulpvaartuigen. De scheepvaart dient er rekening mee te houden dat het vaarwater ter plaatse van de Botlekbrug door de werkvaartuigen en pontons zal zijn versmald. De scheepvaart zal daarover ter plaatse op een zo doelmatige mogelijke wijze worden geïnformeerd. 4. In verband met een versmalling van het vaarwater net naast de bestaande Botlekbrug, dient de scheepvaart zeer voorzichtig te passeren en hinderlijke golfslag en/of waterzuiging te voorkomen. 5. Aanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf het ter plaatse aanwezige patrouillevaartuig dienen stipt te worden opgevolgd. 6. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
- Verkeerscentrale Rotterdam, de wachtchef Verkeersafhandeling,
telefoonnummer 010 -252 26 01 of marifoonkanaal 11;
- Haven Coördinatie Centrum, de wachtchef HCC,
telefoonnummer 010 -252 24 00 of marifoonkanaal 19.             De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
            tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond
            31 augustus 2011 
EndDate1: 2-1-2017

Rotterdam Oude Maas en Hartelkanaal

Title: Rotterdam Oude Maas en Hartelkanaal
Introduction: Plaatsing verkeerstekens wegens de bouw van de nieuwe Botlekbrug 1. In de periode vanaf maandag 26 september 2011 tot en met maandag 2 januari 2017 zullen er vanwege bouwactiviteiten voor de nieuwe Botlekbrug naast de huidige Botlekbrug, langs de linker –en rechteroever van de Oude Maas en langs de zuidoever van het Hartelkanaal een aantal verkeerstekens worden geplaatst. a. Oude Maas langs de rechteroever een viertal verkeerstekens uit de bijlage 7 van het BPR, te weten: C.3, B.8 en A.9 ter hoogte van Kilometerraai 1001.3 en het verkeersteken E.11 ter hoogte van Kilometerraai 1005; b. Oude Maas langs de linkeroever een viertal verkeerstekens uit de bijlage 7 van het BPR, te weten:  C.3, B.8 en A.9 ter hoogte van Kilometerraai 1006.2 en het verkeersteken E.11 ter hoogte van Kilometerraai 1004; c. Hartelkanaal langs de zuidoever een drietal verkeerstekens uit de bijlage 7 van het BPR, te weten: C.3, B.8 en A.9 ter hoogte van oeverfrontnummer 6834. 2. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
- Verkeerscentrale Rotterdam, de wachtchef Verkeersafhandeling,
telefoonnummer 010-252 26 01 of marifoonkanaal 11;
- Haven Coördinatie Centrum de wachtchef HCC,
telefoonnummer 010-252 24 00 of marifoonkanaal 19.        De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
       tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond
       09 augustus 2011
EndDate1: 2-1-2017
Advertisment ad adsense adlogger