Archive for oktober 2012

Rotterdamse haven houdt groei vast

Title: Rotterdamse haven houdt groei vast
Introduction: De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van 2012 met 1,7% toegenomen tot 333 miljoen ton. De groei komt volledig op het conto van de export: de aanvoer van goederen stabiliseerde (0%) in de eerste negen maanden terwijl de afvoer toenam met 7%. De overslag van ruwe olie (+6%), minerale olieproducten (+13%), overig nat massagoed (+5%), containers (+2%) en roll on/roll off (+2%) nam toe. Er werd minder agribulk (-15%), ijzererts en schroot (-16%), kolen (-5%), overig droog massagoed (-8%), LNG (-6%) en overig stukgoed (-24%) geladen en gelost. De behandeling van droog massagoed daalde met 11% tot 58 miljoen ton en die van nat massagoed nam met 9% toe tot 161 miljoen ton.

Havenbedrijf Rotterdam positief gestemd over regeerakkoord

Title: Havenbedrijf Rotterdam positief gestemd over regeerakkoord
Introduction: Het Havenbedrijf Rotterdam is positief over het door VVD en PvdA gepresenteerde regeerakkoord. President-directeur Hans Smits: “Het nieuwe kabinet kiest voor duurzame economische ontwikkeling. Met een beleid gericht op  infrastructuur, op vergroening van industrie en energie, op het vergemakkelijken van grensoverschrijdend treinverkeer, en op Europese integratie schept het kabinet de voorwaarden voor structurele, duurzame economische ontwikkeling.”

Samenwerking Environmental Ship Index en Green Award

Title: Samenwerking Environmental Ship Index en Green Award
Introduction: De nautische milieucertificaten Environmental Ship Index (ESI) en Green Award Foundation gaan samenwerken. De stichting neemt in het vervolg de resultaten van ESI mee in haar beoordeling. Als tegenprestatie controleert ze namens ESI de uitstoot van ‘Green Award schepen’ tijdens de jaarlijks audit.

Jeroen van der Veer voorzitter Rotterdam Climate Initiative

Title: Jeroen van der Veer voorzitter Rotterdam Climate Initiative
Introduction: Deze week is Jeroen van der Veer officieel aangetreden als nieuwe voorzitter van de Council van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Daarmee wordt hij een belangrijke adviseur én ambassadeur van het RCI. Van der Veer volgt Ruud Lubbers op.

Samenwerking Environmental Ship Index en Green Award Foundation

Title: Samenwerking Environmental Ship Index en Green Award Foundation
Introduction: De nautische milieucertificaten Environmental Ship Index (ESI) en Green Award Foundation gaan samenwerken. De stichting neemt in het vervolg de resultaten van ESI mee in haar beoordeling. Als tegenprestatie controleert ze namens ESI de uitstoot van ‘Green Award schepen’ tijdens de jaarlijks audit.

Jeroen van der Veer nieuwe voorzitter Rotterdam Climate Initiative

Title: Jeroen van der Veer nieuwe voorzitter Rotterdam Climate Initiative
Introduction: Deze week is Jeroen van der Veer officieel aangetreden als nieuwe voorzitter van de Council van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Daarmee wordt hij een belangrijke adviseur én ambassadeur van het RCI. Van der Veer volgt Ruud Lubbers op.

Rotterdam, 2e Petroleumhaven

Title: Rotterdam, 2e Petroleumhaven
Introduction: Sloopwerkzaamheden 1. Vanaf maandag 29 oktober 2012 tot medio week 50 vinden er sloopwerkzaamheden plaats in de 2e Petroleumhaven tussen oeverfrontnummer 3010 en 3012. 2. De werkzaamheden worden tijdens de normale werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur uitgevoerd met behulp van werkvaartuigen welke uitluisteren op het betreffende sectorkanaal. 3. De scheepvaart dient ter plaatse van de werkzaamheden langzaam te passeren en hinderlijke golfslag en/of waterzuiging te voorkomen. 4. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
- Verkeerscentrale Rotterdam, telefoonnummer 010 - 252 2601 of marifoonkanaal 11;
- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 1000 of marifoonkanaal 11  De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond
 25 oktober 2012
EndDate1: 16-12-2012

Stuttgart eerste Duitse InlandLinks terminal

Title: Stuttgart eerste Duitse InlandLinks terminal
Introduction: De Stuttgarter Container Terminal (SCT) in Baden-Württemberg is de eerste Duitse achterlandterminal die zich heeft aangesloten bij het kwaliteitskenmerk InlandLinks. De terminal heeft zowel per binnenvaart als per trein zeer regelmatige verbindingen met de Rotterdamse haven. SCT sloeg in 2011 iets meer dan 82.000 TEU over en in de eerste helft van 2012, 39.000 TEU. De verhouding trein/binnenvaart is ongeveer 70/30.(*)

Rotterdam Nieuwe Maas

Title: Rotterdam Nieuwe Maas
Introduction: BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
Nr. 136/2012
Rotterdam Nieuwe Maas
                                                                              
Kortdurende stremming wegens afsteken vuurwerk

1. Op zondag 28 oktober 2012 tussen 21:30 uur en 22:30 uur zal de Nieuwe Maas ter hoogte van kilometerraai 1003.8 voor het scheepvaartverkeer worden gestremd in verband met het afsteken van vuurwerk vanaf een ponton gelegen in de Nieuwe Maas. 2. Deze stremming geldt voor het scheepvaartverkeer:
a. op de Nieuwe Maas, tussen kilometerraai 1003.4 en 1004.2;
b. in de aangrenzende havens binnen het bovengenoemde gebied, zoals de Schiehaven, Schiemond, Kortenoordsehaven en Barendrechtsehaven. 3. Aanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf de ter plaatse aanwezige patrouillevaartuig(en) dienen stipt te worden opgevolgd. 4. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
- Verkeerscentrale Rotterdam,
telefoonnummer 010 - 252 26 01 of marifoonkanaal 11;
- Haven Coördinatie Centrum,
telefoonnummer 010 - 252 10 00 of marifoonkanaal 11. De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond
1 oktober 2012  
EndDate1: 28-10-2012

Techniek centraal in Futureland

Title: Techniek centraal in Futureland
Introduction: Proefjes tijdens herfstvakantie en themadag ‘Techniek in beeld’ op 27 oktober
Gedurende Oktober Kennismaand staat het thema ‘techniek’ centraal in FutureLand, het gratis informatiecentrum over de aanleg van Maasvlakte 2. Tijdens de herfstvakantie organiseert FutureLand technische proefjes voor kinderen. De toegankelijke en leerzame proefjes worden uitgevoerd onder begeleiding van een voorlichter. Op zaterdag 27 oktober organiseert FutureLand de themadag ‘Techniek in beeld’. Een expert van aannemer PUMA vertelt hoe de buitenste rand van Maasvlakte 2 vorm en functie krijgt. Bezoekers kunnen aansluitend de nieuwe haven in wording van dichtbij bekijken met de FutureLand Express of de FutureLand Ferry.
Advertisment ad adsense adlogger