Archive for februari 2016

MS Borelli maakt 1.000ste vaart tussen Hengelo en Rotterdam

Nieuws

Afgelopen week maakte de MS Borelli van rederij The Blue World zijn 1.000ste tocht tussen Rotterdam en de Combi Terminal Twente. Het binnenvaartschip ging 500 keer naar Rotterdam en 500 keer terug naar Hengelo. Met zijn 110 meter in lengte en 11,45 meter in breedte, heeft het schip de afgelopen jaren de nodige containers over de Nederlandse binnenwateren vervoerd.

MS Borelli

Een mooi moment voor Patrick Hut, CEO en oprichter van rederij The Blue World, die de dienst al een aantal jaar onder zijn hoede heeft. “Vanaf de tweede helft van 2010 is het schip begonnen met de dienst tussen Hengelo en Rotterdam. Gemiddeld gaat het schip twee keer heen en weer in de week.” Door vervoer over de binnenlandse wateren kunnen er niet alleen in één keer grote hoeveelheden containers vloeiend worden vervoerd, het scheelt ook een flinke hoeveelheid vrachtverkeer. “Deze 1.000 tochten hebben door de jaren heen zeker zo’n 70.000 vrachtwagenritten gescheeld. Dat komt een snelweg als de A1 ten goede, daar is het al druk genoeg.”

Kleinere footprint
Om het binnenvaartschip zo zuinig mogelijk te maken, is er de afgelopen jaren behoorlijk gesleuteld aan de MS Borelli. “We hebben veel investeringen gedaan om de carbon footprint van dit schip te verlagen”, vertelt Hut. “Onder andere door nieuwe verlichtingstechniek, sensortechniek, een vervanger voor generatoren en door het installeren van zonnepanelen.” Het schip wordt dit voorjaar ook omgebouwd met een dieselelektrische aandrijving, wat zo’n 18 procent aan brandstof - en hetzelfde percentage uitstoot - scheelt.

Port of Twente
De 1.000ste vaart tussen Rotterdam en de Combi Terminal Twente in Hengelo, toont de goede verbinding tussen Rotterdam en het achterland. Volgens Hut is Port of Twente over de gehele breedte een verrijking voor de regio. “Het verbindt onder meer bedrijven, overheden, logistieke partners en kenniscentra. Het heeft de laatste jaren voor een hoop extra bedrijvigheid gezorgd in de regio”, zegt Hut. “Het helpt om een beter logistiek proces met elkaar te ontwikkelen, tegelijkertijd te verduurzamen en gezamenlijk processen te verbeteren waar mogelijk.”

Innovatie
Port of Twente speelt een belangrijke rol in het verbinden van uiteenlopende ondernemingen en instellingen, waardoor de economie zich volgens Hut blijft vernieuwen en innoveren. “Voor de gehele lokale economie is de Port of Twente zeker een stap vooruit. Bovendien maakt het mooie slagen tussen bestaande en nieuwe economie, voegt het meer potentie toe aan de regio en genereert het business en werkplekken”, concludeert Hut.

 

An increase in the number of vessels in Rotterdam for the first time since 2007

Press Release Port of Rotterdam Authority

Exceptionally safe year

For the first time since 2007, the number of vessels in the port of Rotterdam increased. In 2015, 29,122 sea-going vessels arrived, compared to 29,014 in 2014. In 2007, 37,097 sea-going vessels called at the port. The number of significant accidents decreased the past year from twelve to seven. Three of these incidents involved leisure vessels.

This was announced by (State) Harbour Master René de Vries during the presentation of the nautical annual figures at the World Port Center, the headquarters of the Port of Rotterdam Authority. Other topics that were addressed during this meeting included water pollution, port security, security of the terminals, the refugee issue and sailing speed. René de Vries dedicated some extra time to the pros and cons of the improved nautical information provision: "The increasing ease with which information is exchanged stimulates the throughput of cargo flows, but it also demands quite a lot of the digital resilience of the users of the port, and this will receive extra attention in 2016!"

Toename schepen haven Rotterdam

Vessels

All sorts of vessels sail in and out of the port of Rotterdam continuously. The overviews below provide information on the number of seagoing vessels and inland vessels that arrive at the port of Rotterdam.

Innovation digital port

The past year, we have worked hard on improving the nautical information by establishing international standards for depths and admission policies. These standards are now made digitally accessible - the Avanti project. The same standards are also needed for tidal information: the Dynar project. Based on current dynamic information, Dynar provides advice on the possible draft for departing and arriving ships; Pronto is a communication platform for the port community that assists agents and other operators in the planning of services for vessels. Pronto unites all times of services to the vessel (including piloting, bunkers, linesmen services, cargo handling) on a single time bar. Sharing this information improves the safety and efficiency of each service and leads to the optimisation of the port call.

This year, Portbase also introduced a new service (Reporting Ship 2.0) which makes it much easier for the agent to register his ship in Rotterdam. This service was developed in partnership with the Harbour Masters of Rotterdam and Amsterdam, the Dutch Tax and Customs Administration and the private sector. Since information is exchanged with increasing ease, the protection of these data, in other words, the digital resilience, should also be given extra attention. In 2015, the Port Authority focussed on this awareness. As a part of this, the Port Authority recently launched the internal Information Security Campaign 'Our information; know how to protect it.' The municipality of Rotterdam, Deltalinqs, Police, Public Prosecutor’s Office, Customs and the Port Authority are jointly preparing an action plan.

Havenbedrijf Rotterdam nieuw lid MARIN Stakeholders Association

Persbericht

Deze week ondertekenden in Rotterdam COO Ronald Paul van het Havenbedrijf en MARIN directeur Bas Buchner een contract waardoor het Havenbedrijf lid wordt van de MARIN Stakeholders Association (MSA).

De MSA werd in 2003 opgericht om de band tussen MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) en de maritieme sector te versterken. Vanaf dat moment vormden de betrokken bedrijven een garantiefonds om de toekomst van het instituut te garanderen. Ze doen ook actief mee in de MARIN Adviesraad die richting geeft aan het onderzoek bij MARIN, zodat dit optimaal is afgestemd op de behoeften van de maritieme sector. De MSA is een unieke vorm van samenwerking tussen een kennisinstituut en het bedrijfsleven die alleen bij MARIN bestaat. Het geeft de sterke band aan tussen MARIN en de sector.

Ondertekening-Havenbedrijf-Rotterdam-MARIN Stakeholders-Association

Reacties:

Bas Buchner: “We zijn erg blij dat de grootste haven van Europa de band met MARIN wil versterken. We hebben de afgelopen jaren veel werk voor het Havenbedrijf mogen doen, zoals bij de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Met ons brugsimulator- onderzoek en onze scheepvaartverkeer analyses dragen we zo bij aan een veilige, schone en effectieve Rotterdamse haven. Met het MSA lidmaatschap richten we deze samenwerking nu op de lange termijn. Met de inbreng van het Havenbedrijf in onze Adviesraad kunnen we ons nautische onderzoek nog sterker maken.”
COO Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam: “Sinds jaar en dag draagt MARIN bij tot innovatie en productvernieuwing in de haven. Met de deelname willen we het vertrouwen in de organisatie uitspreken en de continuïteit van de dienstverlening waarborgen. Het contract past in het streven van het Havenbedrijf de meest duurzame en veilige haven in zijn soort te worden.”

De ondertekening vond op donderdag 25 februari om 13.00 uur plaats in het World Port Center, het hoofdkantoor van het Havenbedrijf, in het bijzijn van MARIN Raad van Toezicht voorzitter Sjef van Dooremalen

MARIN: Het Maritiem Research Instituut Nederland richt zich sinds 1932 op het schoner, slimmer en veiliger maken van schepen met haar testfaciliteiten, simulatoren, berekeningen, metingen en adviezen. MARIN is gevestigd in Wageningen en is het grootste onafhankelijke maritieme research instituut ter wereld (375 mensen). De huidige leden van de MARIN Stakeholders Association zijn Royal IHC, Damen Shipyards, A.P. Møller-Maersk, Shell, Heerema Marine Contractors, Bluewater Energy Services, SBM Offshore, Wärtsilä Netherlands, Wagenborg Shipping, Imtech Marine & offshore, Huisman Equipment, Boskalis, FEADSHIP, Gemeente Wageningen

Voor het eerst sinds 2007 toename schepen in Rotterdam

Persbericht Havenbedrijf Rotterdam

Uitzonderlijk veilig jaar

Voor het eerst sinds 2007 nam het aantal schepen in de Rotterdamse haven toe. In 2015 kwamen 29.122 zeeschepen aan, tegen 29.014 in 2014. In 2007 arriveerden er nog 37.097 zeeschepen. Het aantal significante ongevallen daalde het afgelopen jaar van twaalf naar zeven. Bij drie waren pleziervaartuigen betrokken.

Dit maakte (rijks)havenmeester René de Vries bekend tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers in het World Port Center, het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam. Verder kwamen er op die bijeenkomst onderwerpen aan de orde als waterverontreinigingen, havenbeveiliging, beveiliging van de terminals, vluchtelingenproblematiek en vaarsnelheid. René de Vries bleef extra stil staan bij de voor- en nadelen van de verbeterde nautische informatievoorziening: “Steeds makkelijker informatie uitwisselen is goed voor de doorvoersnelheid van ladingstromen, maar het vraagt ook wat van de digitale weerbaarheid van de gebruikers van de haven en die krijgt in 2016 extra aandacht!”

Toename schepen haven Rotterdam

Schepen

In de haven van Rotterdam is het een komen en gaan van allerlei soorten schepen. Het aantal binnengekomen zeeschepen en het aantal binnengekomen binnenvaartschepen vindt u in de overzichten hieronder.

Innovatie digitale haven

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verbetering van de nautische informatie door het vaststellen van internationale standaarden voor dieptes en toelatingsbeleid. Deze standaarden wordt nu digitaal toegankelijk gemaakt – het Avanti project. Dezelfde standaarden zijn ook nodig voor getijde informatie: het Dynar project. Dynar geeft aan de hand van actuele dynamische informatie onder andere advies over de mogelijke diepgang voor vertrekkende en aankomende schepen; Pronto is een communicatieplatform voor de havengemeenschap dat agenten en andere operators helpt bij de planning van diensten aan schepen. Pronto brengt alle tijden van services aan het schip (o.a loodsdienst, bunkers, roeiersdiensten, ladingafhandeling) samen op één tijdbalk. Het delen van deze informatie verbetert de veiligheid en efficiëntie van elke dienst en leidt tot de optimalisatie van de port call.

Dit jaar is ook Portbase met een nieuwe service gekomen (Melding Schip 2.0) waardoor de agent veel eenvoudiger zijn schip kan aanmelden in Rotterdam. Deze service is ontwikkeld met de havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam, Douane en bedrijfsleven Doordat er steeds makkelijker informatie wordt uitgewisseld, moet er ook extra aandacht komen voor de beveiliging van die informatie oftewel voor de digitale weerbaarheid. In 2015 heeft het Havenbedrijf zich gericht op die bewustwording. Zo heeft het Havenbedrijf intern onlangs de Informatiebeveiligingscampagne ‘Onze informatie; weet hoe je die beveiligt’ gevoerd.
De gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Politie, Openbaar Ministerie, Douane en Havenbedrijf bereiden in overleg een actieplan voor.

Buoyant innovation

Insight Port of Rotterdam Authority

Work to replace buoy berths, which have reached the end of their service life, has been under way at the Rotterdam port for some time now. Several hawsers can be secured to the mooring buoys for mooring vessels. The Dordrecht-based company DIMCO recently devised a clever way to drastically simplify maintenance to the buoys, which will make them more readily available in the future. A splendid example of underwater innovation.

Boeien en palen in de haven

The mooring buoys in the port are secured by a chain to piles that are driven into the river bed. To be specific, the chain is secured to an anchor pile head. These pile heads are due for replacement in the Waalhaven and the Botlek. Big deal, you might say. Old pile out, new one in and we’re set for ten years ahead…. but this is no easy feat in these busy ports. Disturbances must be kept to a minimum.

Warranty
“Our objective was the robustness and sustainability of the pile head”, says Martijn Tack, project manager at DIMCO B.V. “This led to a design in which several parts of the two-metre-wide anchor pile head can easily be replaced separately, making for a system that is easy to install and to maintain. Consequently, we are able to extend the product warranty on these anchor pile heads from 10 years to 25.”

During the renovation…
According to Matthijs Tromp, project manager on behalf of the Port of Rotterdam Authority, it is a very favourable concept for more reasons than one. Among other things, all berths will still be available for exploitation during the renovation work. “One of the reasons why we opted for this system is the fact that business can continue as usual during the renovation”, says Tromp. “It is very important that the berths remain fully operational; reliability is more important than speed.”

Controlled wear and tear
Thanks to this innovative concept, DIMCO B.V. was chosen above three other tendering parties and was awarded the contract for new mooring buoy anchorage and mooring posts last December. DIMCO’s design ensures that any wear and tear to the anchor pile head only occurs on special removable components. DIMCO, which was formed by the recent merger of GEKA Bouw and CFE Nederland and is 100 percent subsidiary of the Belgian dredging company, DEME N.V., has put a lot of effort into demonstrating the efficient action of these components. “We made a full scale model and tested our design live with a number of divers. We filmed the test and showed it as part of our offer”, tells Tack. “We also used a 3D printer to print a 1:20 scale model, including all moving parts.”

The design is now being worked out in more detail, so that it can be applied in practice later on. According to the schedule, everything will be ready, delivered and operational by the end of the year.

Boeiende innovatie

Insight Havenbedrijf Rotterdam

In de Rotterdamse haven wordt al een tijdje gewerkt aan de vervanging van het boeienarsenaal, dat aan het einde van haar levensduur is. Aan de meerboeien kunnen meerdere scheepstrossen worden vastgemaakt voor het afmeren van schepen. Het Dordtse bedrijf DIMCO wist onlangs met een slimme vondst het onderhoud aan de boeien drastisch te vereenvoudigen, waardoor de boeien in de toekomst nog beter beschikbaar zijn. Een fraai staaltje onderwater-innovatie.

Boeien en palen in de haven

De meerboeien in de haven zitten met een ketting vast aan palen die in de rivierbodem zijn geslagen. Specifiek is de ketting bevestigd aan een ankerpaalkop. Deze koppen zijn in de Waalhaven en de Botlek aan vervanging toe. Big deal, zult u zeggen. Oude paal eruit, nieuwe erin en we kunnen weer tien jaar vooruit… Maar zo simpel is het niet in deze drukbevaren havens. Hinder moet tot een minimum beperkt worden.

Garantie
“Ons uitgangspunt was de robuust- en duurzaamheid van de paalkop”, aldus Martijn Tack, projectmanager bij DIMCO B.V. “Wat nieuw is, is dat we het zo ontworpen hebben dat een aantal onderdelen in de twee meter brede ankerpaalkop apart en eenvoudig te vervangen is. Daardoor ontstaat een gemakkelijk te monteren en goed te onderhouden systeem. De productgarantie van deze ankerpaalkoppen kunnen we daardoor dan ook verlengen van 10 naar 25 jaar.”

Tijdens de verbouwing…
Het is een idee dat om meerdere redenen goed in de smaak valt volgens Matthijs Tromp, projectmanager namens het Havenbedrijf Rotterdam. Onder andere door het feit dat alle ligplaatsen beschikbaar blijven voor exploitatie tijdens de vernieuwingswerkzaamheden: “Het feit dat de winkel open kan blijven tijdens de verbouwing, is een van de redenen dat we voor dit systeem hebben gekozen”, vertelt Tromp. “Het is erg belangrijk dat de ligplaatsen honderd procent exploitabel blijven, betrouwbaarheid is belangrijker dan snelheid.”

Gecontroleerde slijtage
Dankzij dit innovatieve idee kreeg DIMCO B.V. afgelopen december de opdracht voor nieuwe meerboeiverankeringen en trospalen gegund, boven drie andere aangezochte partijen. Het ontwerp van DIMCO zorgt er voor dat slijtage in de ankerpaalkop gecontroleerd plaatsvindt op speciaal uitneembare onderdelen. De onderneming - DIMCO is onlangs ontstaan uit een fusie tussen GEKA Bouw en CFE Nederland en is 100 procent onderdeel van het Belgische baggerbedrijf DEME N.V. - heeft veel inspanning geleverd de efficiënte handling van deze onderdelen aan te tonen. “We hebben op ware grootte een model gemaakt en ons ontwerp live getest met een aantal duikers. Van die test is een film gemaakt, die we hebben laten zien bij onze aanbieding”, vertelt Tack. “Van het ontwerp hebben we met een 3D-printer ook een schaalmodel van 1 op 20 geprint, inclusief alle bewegende onderdelen.”

Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt, zodat het straks in de praktijk toegepast kan worden. Volgens de planning is alles dan einde jaar helemaal gereed, opgeleverd en in gebruik.

 

Twintig nieuwe pendeltrucks voor Den Hartogh

Nieuws

Het wagenpark van logistiek dienstverlener Den Hartogh uit Rozenburg, wordt uitgebreid met twintig nieuwe MAN TGS-trucks. Deze speciale serie MAN-trucks verrijkt het bestaande wagenpark van 500 trekkende eenheden, om pendelwerk op het terrein van klanten te kunnen verrichten.

Den Hartogh is werkzaam voor tal van verladers uit de chemiesector. “Vaak moeten die chemietrailers en tankcontainers verplaatst worden om op de ene locatie van de klant te laden, en enkele kilometers verderop, op de andere locatie weer te lossen”, legt directeur Hans den Hartogh uit. “Voor zulk pendelwerk, waar steeds meer vraag naar is bij onze klanten, hebben we nu twintig nieuwe MAN-trucks besteld.”

Voldoen aan de eisen
De trucks – die in eigen beheer worden onderhouden door Den Hartogh – zijn voorzien van eigentijdse en zuinige motoren. “Met deze nieuwe trucks voldoen we aan de vragen en eisen van onze klanten”, aldus Hans den Hartogh.

Bron: TTM.nl

 

Demand for logistics real estate continues to grow in Rotterdam region

News Nieuwsblad Transport

Last year the demand for industrial and logistics real estate enjoyed a strong increase compared to 2014. In 2015 over 1.64 million m² of these property types were leased or sold in the Netherlands, against 1.26 million m² in the previous year. One could see particularly strong growth in a number of regions, specifically the regions of West and Central North Brabant and Rotterdam.

Logistiek vastgoed

This 30-percent increase is one of the findings of a market survey published this month by Industrial Real Estate Partners. The survey recorded a particularly high level of activity in the Rotterdam region: all in all, close to 250,000 m² were sold or leased in this area. The figures show a remarkably strong demand for buildings with floor areas of over 20,000 m², while the main share of investments in 2015 related to logistics real estate. The growth trend was particularly strong in the regions of North Brabant and Rotterdam. Areas like Arnhem-Nijmegen and Utrecht – together with Amsterdam-Schiphol and Almere – clearly trailed behind in comparison.

Attractive investment climate
Thanks to low interest rates and limited inflation, 2015 was a very attractive year for investors to put more money into real estate. Over the course of the year, investments in logistics real estate totalled some EUR 1 billion, with Rotterdam representing a share of over EUR 100 million. There was a growing interest in the Rotterdam region in 2015, with numerous takers for both new and existing distribution centres.

Fewer turnkey properties
Another trend in 2015 was the increased investment in light industrial buildings. Investors spent around EUR 200 million on this type of real estate. However, the increased demand for logistics and industrial real estate did result in fewer turnkey properties that can be moved into straight away. At the end of 2015, around 2.48 million m² of real estate was immediately available for sale and lease, compared to 2.78 million m² at the end of the previous year.

Real Estate in the Port of Rotterdam
Do you want more information? Check out more information about Real Estate in the Port of Rotterdam.

Vraag naar logistiek vastgoed blijft groeien in regio Rotterdam

Nieuws Nieuwsblad Transport

Vorig jaar is de vraag naar industrieel en logistiek vastgoed sterk gegroeid ten opzichte van 2014. Meer dan 1,64 miljoen m2 werd er in 2015 verhuurd en verkocht in Nederland, ten opzichte van de 1,26 miljoen m2 in het jaar daarvoor. In een aantal regio’s is sterke groei te zien, met name de regio’s West- en Midden Brabant en Rotterdam laten een sterke groei zien.

Logistiek vastgoed

Deze groei van 30 procent komt naar voren uit een marktonderzoek dat Industrial Real Estate Partners deze maand heeft gepubliceerd. Met name in de regio Rotterdam is er veel activiteit gemeten, in totaal werd hier bijna 250.000 m2 verkocht en verhuurd. Uit de cijfers springt de opvallende vraag naar gebouwen met een grootte van meer dan 20.000 m2, het grootste deel van de investeringen in 2015 had betrekking op logistiek vastgoed. De ontwikkelingen waren met name sterk in de regio Brabant en Rotterdam. Gebieden als Arnhem-Nijmegen en Utrecht bleven - samen met Amsterdam-Schiphol en Almere - duidelijk achter in de cijfers.

Aantrekkelijke investeringsklimaat
Door de lage rentestanden en een geringe inflatie, was 2015 voor investeerders een zeer aantrekkelijk jaar om meer geld te steken in vastgoed. Over het hele jaar is er voor zo’n 1 miljard euro geïnvesteerd in logistiek vastgoed, waarbij Rotterdam goed is voor ruim 100 miljoen euro. De Rotterdamse regio kende een groeiende belangstelling, waarbij zowel nieuwe als bestaande distributiecentra erg in trek waren.

Minder direct opneembare objecten
Een trend in investeringen, is de toename in licht-industriële gebouwen, investeerders gaven zo’n 200 miljoen euro uit aan dit type vastgoed. De toenemende vraag naar logistiek en industrieel vastgoed betekent wel dat er minder direct opneembare objecten beschikbaar zijn. Aan het einde van 2015 was er 2,48 miljoen m2 onmiddellijk te huur of te koop, een jaar eerder was dat nog 2,78 miljoen m2.

Vastgoed in de haven
Meer weten? Bekijk ook de pagina over vastgoed in de haven.

 

Start kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer

Nieuws

Vorige week gaf wethouder Blok-van Werkhoven van de gemeente Westvoorne het symbolische startsein voor de kwaliteitsimpuls van het Oostvoornse Meer.

Advertisment ad adsense adlogger