Archive for augustus 2016

Vakbondleden stemmen in met sociaal akkoord containersector Rotterdam

Nieuws

Na de leden van FNV Havens hebben nu ook de leden van CNV Vakmensen - sector Havens ingestemd met het sociaal akkoord. Dit werd begin juli bereikt tussen de vakbonden, de Rotterdamse containerbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens FNV Havens heeft 76 procent van de leden voor het akkoord gestemd. Bij CNV Vakmensen is dat 89 procent.

Containers

Het belangrijkste onderdeel van het akkoord is dat de betrokken werkgevers een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 bieden aan werknemers die sinds 1 januari 2015 op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst waren en onder de werkingssfeer van een cao van het desbetreffende bedrijf vallen. Daarnaast wordt de Senioren Haven Fitregeling uitgebreid voor medewerkers vanaf 60 jaar. Ook is afgesproken dat de 120 medewerkers van het noodlijdende RPS een maatwerkoplossing krijgen aangeboden. De bedrijven (ECT, APM Terminals, RWG, Matrans, ILS en Unilash) en het Havenbedrijf hebben onderling afspraken gemaakt over de financiering van bovenstaande maatregelen. Het gaat om een bedrag tussen de twintig en dertig miljoen euro.

Ten opzichte van een halfjaar geleden, toen een voorstel van de werkgevers werd afgewezen door de vakbonden, zijn drie zaken wezenlijk anders:

Maatwerk RPS

Voor de 120 medewerkers van RPS, een bedrijf dat uitzendwerk verricht voor met name containerbedrijven, is een maatwerkoplossing gevonden. RPS stevent op een faillissement af en kan zijn medewerkers dan ook geen werkzekerheidsgaranties bieden zoals de andere bedrijven dat wel kunnen. De vakbonden stonden erop dat er tegelijk met het sluiten van het werkzekerheidsakkoord een oplossing zou komen voor de medewerkers van RPS. Afgelopen maanden is geïnventariseerd wat een dergelijke oplossing inhoudt en wat dit kost. Het Havenbedrijf Rotterdam en de aandeelhouder van RPS stellen de financiële middelen beschikbaar om deze maatwerkoplossing mogelijk te maken.

Minder containers

De afgelopen periode is gebleken dat groei in de containersector verre van vanzelfsprekend is. Vorig jaar daalde de overslag van containers in Rotterdam met 0,5 procent. Het afgelopen halfjaar waren de cijfers ook negatief. Dit zet de werkzekerheidsgarantie van vier jaar in een ander licht dan een halfjaar geleden. Het is ongekend dat vakbonden en bedrijven erin geslaagd zijn deze afspraak te maken terwijl de markt zo onder druk staat.

Fitregeling

Dat geldt ook voor de uitbreiding van de Senioren Haven Fitregeling. Deze wordt van toepassing voor medewerkers die tussen 1952 en 1956 geboren zijn. Zij kunnen vanaf hun 60e 60 procent werken tegen een salaris van 95 procent en 100 procent pensioenopbouw. Dit zorgt voor een aanzienlijke afname van de arbeidscapaciteit. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling is dat men op zijn 65e met pensioen gaat.

Automatisering

Bij de betrokken bedrijven werken ruim 3.700 personen. De komst van twee nieuwe, sterk geautomatiseerde terminals op Maasvlakte 2 deed de afgelopen jaren de zorg toenemen dat er een verlies van banen zou optreden op terminals op Maasvlakte 1. Ramingen geven aan dat het in totaal, afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector, tot 2020 kan gaan om 200 tot 800 banen. In dezelfde periode gaan ook enkele honderden mensen met pensioen. Nu werken bij de twee nieuwe terminals in totaal meer dan 500 mensen.

Afsluiting Nieuwe Maas tijdens Wereldhavendagen

Nieuws Havenbedrijf Rotterdam

Van vrijdag 2 september tot en met zondag 4 september wordt voor de 39e keer de Wereldhavendagen gehouden. Ieder jaar genieten zo’n 400.000 bezoekers tijdens het evenement van de vele activiteiten in en rondom de haven. Enkele aandachtspunten voor de scheepvaart.

Het Havenbedrijf probeert de overlast voor de vaarweggebruiker zo veel mogelijk te beperken. Toch zal het evenement gepaard gaan met diverse scheepvaartregulaties en stremmingen op de Nieuwe Maas tussen Kmr. 1002.8 (Sint Jobshaven) en Kmr. 994.3 (Merode-west).

Alternatieve route Oude Maas

Neem zo veel mogelijk de alternatieve route via de Oude Maas. Het is niet toegestaan om zich zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten aan de grenzen van het gestremde gebied op te houden.

In Bekendmaking aan de scheepvaart 99 staan alle verkeersmaatregelen in verband met de Wereldhavendagen op een rij.

Gate terminal breidt uit met een derde laadplaats voor kleinere schepen

Nieuws Gate terminal B.V.

Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak maken met trots bekend dat de LNG-terminal op de Maasvlakte in Rotterdam is uitgebreid met een derde laadplaats en speciale infrastructuur voor het beladen van kleinere LNG-schepen. Deze kleinere LNG-schepen maken de distributie mogelijk naar LNG-terminals in andere havens in het Noordzeegebied en de Baltische zee waar de grote trans-Atlantische LNG-tankers door hun diepgang niet direct LNG kunnen afleveren.

lng-gate-terminal

De nieuwe steiger maakt het, in combinatie met LNG-bunkerschepen, in de toekomst bovendien makkelijker voor zeeschepen om in Rotterdam LNG te tanken. Net als bij de andere soorten scheepsbrandstof kan LNG aan boord van schepen worden gebracht via bunkerschepen. Deze kunnen nu beladen worden bij Gate terminal, waar LNG via grote tankers vanuit diverse werelddelen binnenkomt. De Europese Unie, de Nederlandse overheid en de Rotterdamse haven moedigen het gebruik van LNG als scheepsbrandstof aan omdat het een milieuvriendelijkere brandstof is.

De derde laadplaats is specifiek bedoeld voor kleinere schepen. Gate terminal heeft al twee steigers waar vooral de grote LNG-tankers afmeren om hun lading LNG te lossen in de drie opslagtanks van 180.000 cbm per stuk of door direct in een ander schip te laden. Vanuit deze opslagtanks wordt het koude LNG (minus 160 graden) via geïsoleerde pijpleidingen naar de nieuwe steiger gepompt en met behulp van twee tot drie speciale laadarmen in de kleinere zeeschepen of bunkerschepen geladen. Het systeem is volledig gesloten, dampen worden opgevangen en teruggevoerd naar de terminal. Aan de nieuwe derde laadplaats kunnen kleinere partijen LNG worden geladen vanaf 1.000 cbm tot en met 20.000 cbm, op termijn verder uit te breiden naar 40.000 cbm. De LNG wordt geladen met een maximale snelheid van 1000 cbm/uur en per jaar kunnen er ongeveer 280 (kleinere) schepen worden beladen.

De Port of Rotterdam heeft, naast de Gate terminal, de nieuwe Yukon haven ontwikkeld met een lengte van 255 meter, breedte 150 meter en diepte 7,5 meter. Aan de nieuwe kade waarop de derde laadplaats van Gate terminal is gebouwd kunnen schepen tot een lengte van 180 meter afmeren. De Port of Rotterdam stimuleert bovendien het gebruik van LNG als scheepsbrandstof door korting te geven op de havengelden.
Als eerste klant heeft Shell een deel van de capaciteit gereserveerd voor belading van kleinere schepen waaronder een bunkerschip dat in bestelling is. Met deze combinatie kunnen in de nabije toekomst schepen in Rotterdam zeer efficiënt worden voorzien van LNG-brandstof.

“Dankzij de samenwerking met Gasunie, Vopak en Havenbedrijf Rotterdam kunnen we nu met speciale en schaalbare infrastructuur Shell LNG Fuel leveren aan klanten in de maritieme sector in noordwest Europa”, zegt Lauran Wetemans, Shell’s General Manager Downstream LNG. “Met verschillende brandstoffen voorzien we in de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten in de maritieme en wegtransportsector. We zetten onze ervaring als een van ’s werelds leidende LNG-spelers in voor klanten van Shell LNG Fuel.”

Ulco Vermeulen, directeur Participation & Business Development en lid van de Raad van Bestuur van Gasunie reageerde: “Met de ingebruikname van de nieuwe laadplaats voegt Gate terminal opnieuw een functie toe aan de logistieke keten van LNG. Het vergroot de mogelijkheden voor het efficiënt verladen en distribueren van LNG in kleinere partijen aanzienlijk. Dat zal de opkomst van LNG in het transport over weg en water stimuleren. Dat is van groot belang voor mogelijkheden die transportsector heeft haar milieuperformance te verbeteren. Bovendien wordt LNG als schoner brandstofalternatief hiermee ook toegankelijker voor lokale industrieën in Europa die niet op een aardgasnet zijn aangesloten.”

Frits Eulderink COO en lid van de Raad van Bestuur Vopak reageerde: “Het faciliteren van de LNG-markt met veilige en efficiënte infrastructuur en operatie past geheel binnen onze langetermijnstrategie. Deze verdere uitbouw van Gate terminal geeft klanten een grote flexibiliteit en efficiëntie en het verstevigt de leidende positie van Gate terminal in het zogenaamde LNG small-scale segment.”

Rolf Brouwer Managing Director Gate terminal reageerde: “Het veilig opleveren van het project zonder ongevallen of andere incidenten was mogelijk door de enorme inzet van het Gate terminal projectteam, alle medewerkers en de vele medewerkers van de onderaannemers Actemium, Chubb, Fabricom, Fluor, Future Pipe Industry, G+H, Iemants, Kaefer en Mourik en PRS. Op het hoogtepunt van het project werkten er meer dan 300 mensen van tien verschillende nationaliteiten samen aan hetzelfde doel: een veilige en succesvolle oplevering van het project. Dit resulteerde in een prachtige nieuwe laadplaats en 400.000 gewerkte uren zonder ongevallen. Daarvoor wil ik iedereen bedanken”.

Beide aandeelhouders Gasunie en Vopak steunen de verdere uitbouw van Gate terminal als platform voor de distributie van LNG naar gebruikers in de scheepvaart, de industrie en het vrachtvervoer. Gate terminal heeft daarnaast voor de financiering van dit project wederom een beroep kunnen doen op de Europese Investeringsbank, naast vier andere banken. Dit project past uitstekend in de strategie van schone brandstof voor Europees transport, omdat het LNG-distributie zekerstelt in Noordwest-Europese havens zoals bijvoorbeeld Gotenburg. De maritieme connectie tussen Rotterdam en dit gebied wordt dan ook gezien als een deel van het ‘Motorways of the Sea’ concept van de Europese Unie, en wordt ondersteund in het kader van het TEN-T programma van de Europese Unie.

Bron: Gate terminal B.V.

 

Nieuwe directe dienst APL op India en Pakistan

Nieuws

Vanaf 1 oktober start containerrederij APL met een nieuwe wekelijkse dienst die vier havens in India en Pakistan direct verbindt met Rotterdam.

dienst-APL-India-Pakistan

De India Pakistan Europe service, die kortweg als IPE bekend zal staan, doet in India Nhava Sheva, Hazira en Mundra aan. In Pakistan wordt Port of Qasim aangelopen. Daarna gaat het via Jeddah in Saoedi-Arabië en het Suez-kanaal door naar Europa. Naast Rotterdam wordt ook gelost en geladen in Southampton, Antwerpen, Felixstowe en Le Havre. Op de route oostwaarts is Djibouti in het schema opgenomen.

21 dagen

De oversteek vanuit Mundra naar Rotterdam wordt in 21 dagen gedaan. Daar is de RWG-terminal op de Maasvlakte 2 de bestemming van de nieuwe APL-dienst.

Bron: APL
Foto: Jacopo Werther

 

De Havenkrant is nu ook online

Persbericht Havenbedrijf Rotterdam

Havenkrant-artikelen makkelijk te delen
De inhoud van deze omgevingskrant over de haven van Rotterdam is vanaf nu gemakkelijker te lezen op een tablet, de afzonderlijke artikelen zijn te delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter en de online extra content is direct beschikbaar. Verder is de online Havenkrant verrijkt met toepasselijke filmpjes, direct aanklikbare hyperlinks en extra artikelen.

havenkrant online

De Havenkrant, een uitgave van het Havenbedrijf Rotterdam, wordt sinds 2009 vier keer per jaar gratis bij de inwoners van Groot Rotterdam huis aan huis bezorgd. Ook ligt de krant op centrale plekken door de hele stad. De oplage is inmiddels ruim 530.000. Deze dagen is editie 31 verschenen. Met de online versie van de Havenkrant hoopt het Havenbedrijf Rotterdam het bereik onder potentiële lezers te vergroten. De Havenkrant mixt informatie over duurzaamheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid, veiligheid en innovatie in de haven van Rotterdam met luchtige onderwerpen, zoals recreatietips, Instagramfoto’s, een kinderpagina en vele winacties.

Schip op poten blikvanger tijdens de Wereldhavendagen

Nieuws

Het bijzondere offshore installatieschip Aeolus, van de Nederlandse waterbouwer Van Oord, geeft dit jaar acte de présence tijdens de Wereldhavendagen. Het schip, dat in het jaar 2014 werd verkozen als ‘Schip van het jaar’, is gedurende de dagen open voor bezoek. Op zaterdagavond vervult het schip een hoofdrol midden in de Nieuwe Maas als podium voor de vele artiesten.

Aeolus

Windmolenparken

Met een lengte van 139 meter en een breedte van 38 meter is het schip straks niet te missen aan de Parkkade in Rotterdam. De Aeolus hoort sinds 2014 bij de geavanceerde vloot van ‘Van Oord’ en is speciaal ontworpen voor de bouw van windparken. De Aeolus is uitgerust met een kraan met een hijsvermogen van ruim 900 ton. Hierdoor kan het fundaties en windturbines transporteren en installeren. Vier gigantische poten van elk 81 meter lang en 920 ton gewicht, zorgen ervoor dat het schip op de zeebodem kan staan en in waterdieptes tot 55 meter kan werken.

Laatste klus

Aeolus is net klaar met Gemini, één van ’s werelds grootste offshore windprojecten. Dit nieuwe windmolenpark staat in het Nederlandse deel van de Noordzee op 85 kilometer uit de kust van Groningen. Aelous installeerde 150 windturbines van 4 megawatt, die vanaf 2017 in totaal 600 megawatt duurzame energie gaan leveren voor 785.000 huishoudens.

Muzikale show met hoofdrol voor Aeolus

Rotterdam staat het weekend van 2, 3 en 4 september in het teken van de Wereldhavendagen. Op zaterdagavond is een muzikale show op het water, waarbij de Aeolus de hoofdrol krijgt. Vanaf dit podium treden artiesten als Maan en de Marinierskapel de Koninklijke Marine op. Diverse andere schepen vullen tijdens deze optredens de Nieuwe Maas in een show van licht, beeld en geluid. Het schip zal voor deze gelegenheid in de Nieuwe Maas, naast de Erasmusbrug, op poten komen te staan. Deze muzikale show, die traditioneel wordt afgesloten met vuurwerk, is vanaf de oevers rond de Erasmusbrug door het publiek te bekijken.

 

Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

Nieuws

Op dinsdag 23 augustus zijn de resultaten van het Forum Energietransitie gepresenteerd en aangeboden aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken.

Energiedeskundigen hebben de afgelopen maanden in het Forum nagedacht over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO₂-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Het Forum is ontstaan uit een unieke samenwerking van negen partijen die actief zijn in de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Zij verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder CO₂ of op energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

De transitieroutes roepen belangrijke vragen op voor Nederland: welke spelregels zijn nodig en waarom? In de paneldiscussie spraken Reinier Gerrits (VNCI), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis) en Manon Janssen (Topsector Energie) over de routes en benodigde spelregels voor de transitie, zoals in de gebouwde omgeving en voor de energie-intensieve industrie.

Manon Janssen: ‘We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het opheffen van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.’
Reinier Gerrits:'Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog. We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op CO₂. Circulaire economie en milieubehoud moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.’

Met de interactieve Denkhulp Energietransitie hopen deelnemende partijen een bijdrage te leveren aan het debat en nodigen zij beleidsmakers, politici en bedrijven uit om in gesprek tot heldere keuzes te komen richting een CO₂-arme energievoorziening in 2050.

Wat zijn de vier transitieroutes?

De transitieroutes verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO₂-uitstoot en de manier waarop we de kosten verdelen. In de route ‘Ik doe het zelf’ ontstaat maximale marktwerking. Huishoudens en bedrijven zoeken via de markt naar de meest betaalbare energieoplossing die beschikbaar is binnen de CO₂-grenzen die de overheid stelt. In de route ‘Wij doen het samen’ steunt de overheid huishoudens en bedrijven met het terugdringen van CO₂- uitstoot met subsidies voor collectieve infrastructuur, onderzoek en CO₂-vrije productie. In de route ‘Wij doen het zó’ neemt de overheid een krachtige regierol en stuurt zij huishoudens en bedrijven met een mix van subsidies, verplichtingen en aanleg van collectieve infrastructuur. In de route ‘Ik ga mee’ dwingt de overheid doelen voor besparing en hernieuwbare energie af, maar legt zij de verantwoordelijkheid voor uitvoering en kosten bij huishoudens en bedrijven.

Wat is het Forum Energietransitie?

Het Forum is een project waarin verschillende deskundigen in een serie bijeenkomsten hebben nagedacht over spelregels voor de energietransitie en bijbehorende argumenten onder begeleiding van De Argumentenfabriek. Binnen het Forum negen partijen uit de energiesector meegedacht over uiteenlopende transitieroutes. Hierna hebben tientallen deskundigen meegedacht over argumenten voor en tegen deze routes. Vanuit overheden, natuur- en milieuorganisaties, maar ook bijvoorbeeld consumentenorganisaties. Samen hebben zij een breed spectrum van argumenten ingebracht dat relevant is bij het nadenken over de energietransitie.

 

APMT2 terminal nu ook verbonden met Neuss

Nieuws

Sinds kort is de APMT2 terminal in de Rotterdamse haven ook per spoor met Neuss (nabij Düsseldorf) verbonden. Op zondag 14 augustus stopte de ‘Neuss-Multimodal-Express’ goederentrein van Contargo voor het eerst bij deze terminal op de Maasvlakte 2.

APMT2

Twee treinen per week

De Neuss-Multimodal-Express is sinds begin dit jaar operationeel en doet ook de APMT 1, ECT Delta en Euromax terminals aan. In Neuss (nabij Düsseldorf) is de Contargo-terminal in de Floßhafenstraße de bestemming. Twee keer per week vertrekt er zowel een trein uit Rotterdam, als uit Neuss.

Snellere transittijd naar Azië

“Met deze directe railshuttle op APMT2 sluiten we naadloos aan op de nieuwe Azië-Europa dienstregeling van het 2M netwerk (samenwerking rederijen Maersk en MSC, red.)”, aldus Sijbrand Pot, sales director van Contargo. “Voor bijvoorbeeld verladers uit Noordrijn-Westfalen betekent dit een snellere transittijd naar onder andere Azië.”

Sterkere positie Rotterdam

Het 2M netwerk (Maersk en MSC) wijzigde per 1 mei het Azië-Europa vaarschema, waarbij Rotterdam een sterkere positie met betrekking tot de ‘first port of call’ en ‘last port of call’ heeft gekregen. Dit betekent dat de Rotterdamse haven de eerste (first), dan wel laatste (last) aanloophaven in Europa is, na- of voordat containerschepen naar Azië varen. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op bij de import of export van goederen.

Foto: Contargo

 

Waalhaven heeft grootste zonnepark van Rotterdam

Nieuws

Bovenop het vriespakhuis van FrigoCare in de Waalhaven is afgelopen tijd gebouwd aan het grootste zonnepark van Rotterdam. Het dak heeft een oppervlakte van 7.500 vierkante meter, de grootte van een voetbalveld. Er zijn 3.100 zonnepanelen geïnstalleerd en daarmee kan jaarlijks 750.000 kWh elektriciteit worden opgewekt. Dat is genoeg om te voorzien in een derde van de energiebehoefte van het pakhuis. In het pakhuis wordt voornamelijk ingevroren vis opgeslagen.

frigocare-dak

Het zonnepark is een samenwerking tussen FrigoCare, Zon Exploitatie Nederland (ZEN) en het Havenbedrijf Rotterdam. FrigoCare, een dochteronderneming van Samskip, investeerde 650.000 euro in het vernieuwen van het dak. Zon Exploitatie Nederland (ZEN) betaalde 1 miljoen euro voor de zonnepanelen en doet de exploitatie en het onderhoud. De gemaakte kosten worden naar verwachting in tien jaar terugverdiend.

Vermindering CO-2 uitstoot

“Het uitgangspunt bij de upgrade van ons pakhuis was dat we het zo milieuvriendelijk mogelijk wilden aanpakken”, aldus Jan Bouman, managing director van FrigoCare. “Door de samenwerking met ZEN besparen we jaarlijks zo’n 325 ton aan CO2-uitstoot. Dat is toch een mooie stap, die hopelijk navolging gaat vinden in de logistiek sector.”

Grote opsteker voor Rotterdam

Michel Peek, directeur en oprichter van ZEN noemt het initiatief een grote opsteker voor heel Rotterdam. “De gemeente heeft groene ambities, maar met de zonne-energie wilde het nog niet zo vlotten. Dankzij dit park neemt de capaciteit om zonne-energie op te wekken in Rotterdam toe met maar liefst 25 procent.” Op dit moment is die capaciteit zo’n 3 miljoen kWh (3 gWh). In 2020 zou dit volgens de plannen van de gemeente 20 gWh moeten zijn en in 2030 zelfs 100 gWh.

Veel kansen in Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven biedt veel kansen voor de grootschalige opwekking van zonne-energie. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt de ontwikkeling van zonne-energieparken volop. In 2014 is op het dak van de RDM Scheepsbouwloods een groot zonnepanelenpark geopend en ook het koel- en vrieshuis van Kloosterboers Delta Terminal is voorzien van zonnepanelen. Het nieuwste park op het dak van FrigoCare wordt officieel geopend op vrijdag 2 september, tijdens de Wereldhavendagen.

Bron: Samskip/ZEN
Foto: Samskip/ZEN

 

Gunvor investeert in Rotterdamse raffinaderij

Nieuws

Gunvor Petroleum Rotterdam heeft 200 miljoen dollar kunnen lenen om te investeren in de doorontwikkeling en infrastructurele verbetering van haar raffinaderij in de Europoort. Het geld komt van verschillende banken, waaronder de Rabobank, ING en ABN Amro. Er was veel animo voor het uitlenen van het geld. De inschrijving was met veertig procent overtekend.

Gunvor

“We zijn blij dat we de financiering rond hebben”, aldus Erwin Goosen, refinery manager bij Gunvor Petroleum Rotterdam. “Hiermee kunnen we de verbeteringsplannen uitvoeren”. Het Zwitserse Gunvor nam in oktober 2015 de raffinaderij over van Kuwait Petroleum. Recent maakten ook ExxonMobil en Shell bekend fors te investeren in hun Rotterdamse raffinaderijen. In Rotterdam zijn in totaal vijf raffinaderijen gevestigd.

Bron: Gunvor Group
Foto: Gunvor Nederland

 
Advertisment ad adsense adlogger