Archive for maart 2017

Veerhaven B.V. 50 jaar

Persbericht

Op 1 april (dit is geen grap) – bestaat Veerhaven B.V. 50 jaar. Het bedrijf is de duwvaartrederij van ‘thyssenkrupp Steel Europe’, de Duitse marktleider in de Europese staalindustrie.

Dagelijks vervoert het zo’n 60.000 tot 80.000 ton ertsen, kolen en staalproducten naar Duisburg: 24 uur per dag. 365 dagen per jaar. Daarnaast heeft Veerhaven B.V. een scheepsagentuur; hoofdzakelijk voor rederijen van schepen die thyssenkrupp-lading naar Europa vervoeren. Het gaat om zo’n 200 zeeschepen per jaar, voornamelijk voor de haven van Rotterdam.

Be part of the solution, not the problem

Column

De missie van het Havenbedrijf is het creëren van economische en maatschappelijke waarde. Beide vinden wij even belangrijk. Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement geeft duidelijkheid over wat wij bedoelen met maatschappelijke waarde en impact. Voor ons betekent dit vooral dat we werken aan een veilige en gezonde omgeving, dat we ons inzetten tegen een negatieve klimaatverandering en dat we werkgelegenheid creëren.

In mijn dagelijks werk krijg ik regelmatig vragen van collega’s en bedrijven in de haven over onze impact op het klimaat, de grondstoffen en de leefomgeving. Mooi dat we daar steeds meer over nadenken, maar nu is het zaak ook in actie te komen. Te vaak hoor ik nog het argument van de druppel op de gloeiende plaat om te rechtvaardigen dat we doorgaan op de oude manier. Ik denk dat we dit anders moeten benaderen.

Ten eerste moeten we niet alleen voor ‘big impact’ veranderingen gaan. Dit is een nobel streven maar ligt meestal te ver buiten de eigen invloedsfeer. Het snijdt geen hout dat we voor korte afstanden de auto blijven pakken, omdat die emissie in vergelijking met die van bijvoorbeeld industrie niets voorstelt. Dat is geen goede maatstaf. De juiste maatstaf voor individueel autogebruik is de individuele footprint. Daarin zet het wel zoden aan de dijk om de auto te laten staan ten gunste van de fiets of het openbaar vervoer.

Ten tweede beseffen we onvoldoende wat de impact is van kleine maar zichtbare veranderingen op onze omgeving. Iedereen heeft een voorbeeldfunctie en iedereen kan anderen inspireren door mee te werken aan een transitie die broodnodig is. Door olievlekwerking gaan de grote getallen uiteindelijk voor grotere impact zorgen. De positieve impact van zichtbare veranderingen op anderen wordt vaak niet gezien of onderschat.

De essentie van CSR is dat we in de eerste plaats verantwoordelijkheid nemen voor de eigen impact. Het is harde noodzaak dat we dit allemaal doen. Want het is onrechtvaardig dat we de rekening van onze impact in termen van klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en vervuiling bij een volgende generatie leggen. Voor de toekomst van de haven is het ook beter als de samenleving ons als oplosser ziet van deze problemen. Zoals de Amerikaanse schrijver Eldridge Cleaver ooit zei: ‘Let’s be part of the solution, not the problem!’

Remco Neumann
Programmamanager CSR

Corporate Social Resonsibility (CSR)

Ons CSR geeft richting aan ons moreel kompas en bepaalt de maatschappelijke thema’s waar we ons op richten en waar we het verschil kunnen maken.

Corporate Social Resonsibility (CSR)

Onderhoudswerkzaamheden Vondelingenviaduct

Werkzaamheden

In april en mei worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op het Vondelingenviaduct ter hoogte van de Petroleumweg. Dit is nodig om de weg op het viaduct in goede conditie te houden. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zijn er in de weekenden enkele afsluitingen en omleidingen gepland.

Vondelingenviaduct

Het auto- en vrachtverkeer in de richting van de Vondelingenplaat wordt met behulp van bebording en verkeersregelaars omgeleid over de Vondelingenweg parallel aan de A15. De weg vanuit de Vondelingenplaat in de richting Pernis blijft beschikbaar. De (brom)fietsers kunnen ongehinderd over het viaduct.

Planning werkzaamheden

Vervangen asfaltverharding
Fase 1: Vrijdag 7 april 20.00 uur tot zondag 9 april 18.00 uur
Fase 2: Vrijdag 21 april 20.00 uur tot maandag 24 april 05.00 uur

Vervangen voegovergangen
Fase 1: Vrijdag 28 april 20.00 uur tot maandag 1 mei 05.00 uur
Fase 2: Vrijdag 5 mei 20.00 uur tot maandag 8 mei 05.00 uur
Reserve: Vrijdag 12 mei 20:00 uur tot maandag 15 mei 05:00 uur [dit weekend is alleen van toepassing als er een weekend vervalt door weersomstandigheden]

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Marc Wormmeester via telefoonnummer (010) 252 10 27 of per e-mail via m.wormmeester@portofrotterdam.com.

 

Zeemanshuis The Bridge ontvangt 1000e bezoeker

Persbericht

Donderdag 23 maart 2017 was het zover, Zeemanshuis The Bridge te Oostvoorne ontving de 1000e bezoeker sinds de opening in september 2016. Deze bezoekersaantallen geven aan dat er grote behoefte is aan de opvang van zeevarenden in de haven van Rotterdam.

1000e bezoeker Alexander Osin Sti Battersea

Russisch bemanningslid

De 1000e bezoeker is een Russisch bemanningslid van de STI Battersea. Deze ligt gemeerd aan één van de vele palen in het Calandkanaal. De rus, Alexander Osin, werd bij binnenkomst verrast door de dienstdoende vrijwilligers. Zij zetten hem in het zonnetje en overhandigden hem een T-shirt en een pet als aandenken aan dit heuglijk moment.

Waardering

Veel zeevarenden vanaf de bezoekende schepen in Rotterdam-Europoort komen graag op bezoek in The Bridge. Zij spreken veel waardering uit voor het feit, dat er eindelijk weer een zeemanshuis is. Zij komen langs voor een praatje met de vrijwilligers of gebruik te maken van de diensten die The Bridge levert. Ook gaan zij graag boodschappen doen, eten of rondkijken in het prachtige Oostvoorne.

Vrijwilligers

The Bridge draait alleen maar op vrijwilligers. Op dit moment hebben zij er 27, maar dat is nog te weinig om elke dag open te zijn. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Tijd over en draagt u de zeevarenden in Rotterdam een warm hart toe?

Bel of mail gerust naar de manager via manager@isc-thebridge.com of 06-86818894. Ook kunt u even langs komen tijdens onze openingstijden van 1400 tot 2100 uur aan de Burg. Letteweg 33 te Oostvoorne. Wij zijn open van dinsdag tot en met vrijdag.

 

Afsluitingen A15 thv gevaarlijke stoffenroute Botlekbrug, week 13 t/m 17

Werkzaamheden

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de Botlekbrug dienen diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Gevaarlijke stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Links (Ridderkerk - Rozenburg) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 17 (Hoogvliet) en de toerit vanaf de Vondelingenweg
b) Gevaarlijke stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Rechts (Rozenburg - Ridderkerk) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 16 (Spijkenisse) en de toerit vanaf de Plaatweg

De afsluitingen vinden plaats in:

Week 13:
a) Van zaterdag 1 april 02:00 uur tot zondag 2 april 05:00 uur
b) Van zaterdag 1 april 02:00 uur tot zondag 2 april 05:00 uur

Week 14:
a) Van zondag 9 april 22:00 uur tot maandag 10 april 05:00 uur
b) Van zondag 9 april 22:00 uur tot maandag 10 april 05:00 uur

Week 16:
a) Van woensdag 19 april 22:00 uur tot donderdag 20 april 05:00 uur
Van donderdag 20 april 22:00 uur tot vrijdag 21 april 05:00 uur
b) Van woensdag 19 april 22:00 uur tot donderdag 20 april 05:00 uur
Van donderdag 20 april 22:00 uur tot vrijdag 21 april 05:00 uur

Week 17:
a) Van zaterdag 29 april 05:00 uur tot zondag 30 april 05:00 uur
b) Van zaterdag 29 april 05:00 uur tot zondag 30 april 05:00 uur

Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

Omleidingen:

a) Doorgaand verkeer richting Europoort kan gebruik maken van de Botlektunnel.
Verkeer uit Hoogvliet wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via toerit 17 (Hoogvliet) naar de A15 parallelrijbaan Rechts, af- en toerit 18 (Rotterdam-Heijplaat). (Omleidingsroute A)
Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR), welke niet door de Botlektunnel (categorie D) mag, wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, N215 en N57.

b) Doorgaand verkeer richting Rotterdam kan gebruik maken van de Botlektunnel.
Het verkeer richting Hoogvliet en Pernis wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via de Botlektunnel, A15 parallelrijbaan Rechts, af- en toerit 18 (Rotterdam-Heijplaat). (Omleidingsroute B)
Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR), welke niet door de Botlektunnel (categorie D) mag, wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, N215 en N57

 

Sta jij FERM?

Nieuws

Security is geen product, maar een proces. Dat is één van de conclusies van het seminar ‘Sta jij FERM’ over cybersecurity in het Rotterdamse havengebied op 23 maart in Spijkenisse. FERM is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Zeehavenpolitie Rotterdam en Deltalinqs.

Het samenwerkingsverband is gericht op online en offline verbindingen tussen ondernemers en organisaties in de Rotterdamse haven met als doel de digitale veiligheid te waarborgen. Niet voor niets, want de jaarlijkse kostenpost ‘cybercrime’ voor de Nederlandse economie bedraagt zo’n tien miljard euro. Eén op de vier bedrijven krijgt ermee te maken, terwijl het jaarlijks aantal gemelde datalekken oploopt naar zo’n 5.500 incidenten.

Informatiebewustzijn in de praktijk

René de Vries opende het seminar voor het oog van zo’n 180 gasten in de zaal. Naast havenmeester is hij ook Port Cyber Resilience Officer. Hij wil in zijn rol bij FERM het bewustzijn over digitale veiligheid en cybersecurity onder bedrijven in de Rotterdamse haven vergroten, maar ook praktische handvatten aanreiken: “Sommige bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen en het seminar is daar een goed uitgangspunt voor. In een tijd dat ontwikkelingen in digitalisering in rap tempo gaan, is het van belang dat organisaties samenwerken en elkaar helpen door informatie en tips te delen. Kortom: FERM staan.”

FERM is bewust geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience oftewel weerbaarheid

,

Waarom FERM?

De Vries krijgt vaak de vraag wat het verschil is tussen cybersecurity en fysieke beveiliging. Na 11 september 2001 is ook in het Rotterdamse havengebied de controle verscherpt. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft onder meer de ISPS-code ingevoerd, de ‘International Ship and Port Security’-code, een reeks maatregelen om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te bevorderen. Het havengebied en alle ondernemingen die er deel van uitmaken zijn daarnaast potentieel doelwit van cyberaanvallen, internetfraude en andere digitale dreigingen. Een collectief platform met als inzet verbetering van informatiebewustzijn én –beveiliging is een essentieel onderdeel van het ecosysteem. FERM is bewust geen ingewikkelde afkorting, want daarvan zijn er in het digitale landschap al genoeg. Het is de Rotterdamse vertaling van ‘resilience’ oftewel weerbaarheid.

Praktijklessen uit het havengebied

Marijn van Schoote, Information Security en Risk Officer bij Havenbedrijf Rotterdam, pleit voor een veiligheidscultuur en het melden van incidenten hoort daarbij. Een fout is zo gemaakt, maar het melden ervan kan consequenties wellicht voorkomen. Zijn 5 tips:

  1. Investeer in kennis.
  2. Train je technische man als ethical hacker.
  3. Beloon alertheid en juist handelen.
  4. Laat je controleren door specialisten die je kunnen helpen om risico’s in kaart te brengen en vervolgens te vermijden.
  5. En in lijn met FERM: Werk samen!

‘Investeer in kennis. Train je technische man. Creëer een veiligheidscultuur.’

,

In het tweede gedeelte van het seminar is aandacht voor vier thema’s: juridische zaken, awareness, techniek en de cloud met als gastsprekers: Annet Govaert-Proos van Concordia De Keizer, Marc de Jong Luneau van NorthWave, Fred Streefland van Palo Alto Networks en Maarten Timmerman van Awareways.

Juridische zaken

Naast eigen schade van een cyberaanval kun je als bedrijf ook aansprakelijk gesteld worden voor schade aan systemen van een derde, bijvoorbeeld van een klant of een leverancier. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan hoge boetes opleggen als persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt als organisaties niet voldoen aan de meldplicht datalekken.
Daarnaast komt er nieuwe Europese wetgeving in 2018 die nog meer eisen zal stellen aan de cybersecurity van een bedrijf en melding maakt van nog hogere boetes . Een cyberverzekering dekt deze schades en het verlies in omzet, kosten van en assistentie bij afpersing en kosten ter beperking van imagoschade. Tenslotte biedt de verzekering vooral een totaal ontzorgconcept zoals een 24/7 noodnummer en assistentie bij het opstellen en uitvoeren van een incident response plan.

Samenwerking

Wat kunnen we als potentieel doelwit doen om een hack te voorkomen? Volgens commercieel directeur Marc de Jong Luneau samenwerken met klanten en de benodigde technologie, beleidsvoering en skills om databeveiliging op een hoger plan krijgen: “De eerste verdedigingslinie is awareness. Daarnaast is het van belang de juiste kennis in huis te halen om met risico’s en dreigingen om te kunnen gaan. Ook trainingen en investeren in de juiste middelen moeten onderdeel zijn van het beleid. Maar denk eraan: We zijn zo bezig om de voordeur dicht te houden, dat we nog wel eens vergeten dat bedreigingen via de brievenbus binnenkomen.”

In de cloud

Om meer te vertellen over databeveiliging en de apparaten die we dagelijks gebruiken, schuift ook Fred Streefland aan, product marketing manager bij Palo Alto. Hoe zit het met de beveiliging van de data van je organisatie? Zijn data in de cloud veiliger dan op kantoor? “Er zijn twee soorten bedrijven”, zo leidt Streefland in. “Zij die gehackt zijn en zij die het nog niet weten.” Wat hij wil zeggen, is dat we ons vaak niet bewust zijn van welke data we waar hebben staan. “En wie is verantwoordelijk voor welke data?” Informatiebeveiliging verdient daarom een holistische benadering. Streefland is ervan overtuigd dat security geen product is, maar een proces waarbij je in alle onderdelen moet blijven investeren. Het is én awareness, én kennis en informatie, én communicatie, én beveiliging, én trainingen, én…

Awareness als sleutel

Hoe creëer je die bewustwording en gedragsverandering onder medewerkers en leidinggevenden? Maarten Timmerman, directeur van Awareways en specialist op het gebied van security awareness: “We benaderen awareness vanuit de psychologie, marketing en communicatie met als doel een verandering in gedrag én cultuur. De directie is de start. Je moet zorgen dat het belang daar geland is, want zonder directie kom je nergens. Slimmer omgaan met wachtwoorden, beveiligde devices, phishing en software-updates geldt voor alle lagen van een organisatie. En dan heb je de IT’ers, die al veel kennis hebben, maar moeten leren denken als hackers en anticiperen op realistische risico’s. Informatiebeveiliging en security awareness is meer dan alleen een technische ingreep. Juist de mens kan het verschil maken.”

Argentijns staatsbezoek in Rotterdamse haven

Persbericht

De Argentijnse president Mauricio Macri en zijn echtgenote Juliana Awada doen tijdens hun staatsbezoek ook de Rotterdamse haven aan. Dinsdagmiddag 28 maart ontvangen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en burgemeester Ahmed Aboutaleb het echtpaar in Hoek van Holland.

Staatsbezoek Argentinie

Het gezelschap stapt daar aan boord van de James Cook om een rondvaart door de haven te maken. Het bezoek houdt mede verband met een contract dat het Havenbedrijf die dag ondertekent. Het gaat om een zogenoemde Memorandum of Understanding (intentieverklaring) tussen de Port of Buenos Aires en het Havenbedrijf voor een strategische samenwerking. Het Havenbedrijf gaat ook de Port of Buenos Aires assisteren bij de modernisering van de haven.

Ladingstromen

Uit de CBS-gegevens van 2015 blijkt dat in dat jaar 3,2 mln ton goederen uit Argentinië in Nederland arriveerden. Het ging daarbij voornamelijk om ijzererts, olieproducten, veevoeder en in aanzienlijk mindere mate om agribulk, voedingsproducten en chemie. De export naar Argentinië toe bedroeg naar schatting ongeveer 1 mln ton. Goederen die geëxporteerd worden naar Argentinië zijn met name basisgrondstoffen voor de industrie, halffabricaten, chemische producten en auto-onderdelen.

Foto: Hollandse Hoogte

 

Terugblik op geslaagde summit ‘Energy in Transition’ 2017

Nieuws

Donderdag 23 maart organiseerde het Havenbedrijf Rotterdam de summit ‘Energy in Transition'. Aan boord van het ss Rotterdam werd het Wuppertalrapport gepresenteerd waarin staat beschreven hoe de havenindustrie langs verschillende wegen nu al aan de slag kan met de energietransitie. De summit nodigde uit om na te denken over uitdagingen, maar vooral over de kansen die er liggen. Een korte terugblik.

Het rapport

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam vertelt dat het Havenbedrijf, naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs, grondig wilde onderzoeken óf en hoe de benodigde drastische vermindering van CO₂ in de Rotterdamse haven mogelijk is.

Het Wuppertal rapport dat gisteren werd gepresenteerd door Nico van Dooren en Caroline Kroes beschrijft langs welke vier transitiepaden de Rotterdamse industrie haar CO₂-uitstoot kan reduceren om zo de klimaatdoelstellingen te behalen, en tegelijkertijd de producten kan blijven maken waar de samenleving naar vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten. Occo Roelofsen van McKinsey & Company voegde hieraan toe: “Het voordeel van Nederland: we zitten allemaal zo dicht bij elkaar. Daar moeten we wat mee kunnen doen.”

Workshops

“We moeten het samen doen.” Een duidelijke conclusie die het resultaat is van een reeks workshops waar de deelnemers samen moesten nadenken over hoe de energietransitie daadwerkelijk versneld kan worden. Maar: “No pain, no gain: we moeten niet bang zijn om risico’s te nemen in de transitie.” Aldus Stijn Effting, workshopleider Biobased: Growing Energy.

Rondom verschillende thema’s zoals circulaire economie, alternatieve brandstoffen en energie-efficiëntie konden de bedrijven beginnen met het maken van plannen. Dat deden ze tien jaar geleden ook wel volgens Maike Akkers, workshopleider van Power to the Port, maar ze gingen het zelf proberen. “Nu zijn partijen klaar om te springen in het diepe, met elkaar.”

Ook Randolf Weterings, workshopleider van Capture the Opportunity, komt met positieve woorden: “In de toekomst zouden we CCS (Carbon Capture and Storage) kunnen toepassen op de chemische industrie. En bovendien bedrijven ontzorgen en tegelijkertijd een netwerk creëren om het toepassen van CCS te versnellen.”

Direct aan de slag

Verschillende partijen presenteren vol trots aan de media dat de energietransitie echt nú al plaatsvindt. Om initiatieven en samenwerkingsverbanden te stimuleren, zijn vooraf aan de summit drie nieuwe samenwerkingsverbanden bekendgemaakt die zich richten op het optimaal benutten van restwarmte van de industrie en biobrandstoffen.

Energietransitie

Nederland staat voor de uitdaging om binnen 30 jaar de economie en de samenleving vrijwel CO₂-neutraal te maken. Hoe sneller we dat oppakken hoe beter.

 

Albert Straatman nieuwe directeur RPPC

Nieuws

Albert Straatman (58) start op 1 april 2017 als directeur van Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Na een carrière als zelfstandig ondernemer en interim-manager gaat Straatman leiding geven aan het bureau van RPPC.

Albert Straatman

Straatman is de opvolger van Marjolein Warburg. Zij was 13 jaar directeur van RPPC en is in maart aan de slag gegaan als commercieel directeur van Zeeland Seaports. “We zijn zeer verheugd dat wij al zo snel een ervaren nieuwe directeur kunnen verwelkomen,’’ reageert Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam, namens Het Bestuur van RPPC. ,,De juiste man op de juiste plaats om RPPC succesvol een nieuwe fase in te leiden.”

De aanstelling van Albert Straatman werd gisteren bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse RPPC Havendiner in de Rotterdamse Maassilo. De RPPC fungeert als intermediair voor haar 150 donateurs, bedrijven die actief zijn in en voor de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk en relevante logistieke partijen in Nederland. Door deze bedrijven met elkaar en met potentiële klanten in contact te brengen, wordt bijgedragen aan het behouden en uitbreiden van de ladingstromen van en naar de havens.

Bron: RPPC
Foto: Roy Borghouts

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Onderzoek naar bio-LNG voor de transportsector

Persbericht

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Nationale LNG Platform starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen in de Rotterdamse haven. LNG is aanzienlijk schoner dan andere brandstoffen en motoren die op LNG lopen zijn stiller. Door gebruik te maken van bio-LNG in plaats van gewone LNG kan de CO₂-uitstoot drastisch worden verlaagd.

Onderzoek naar bio LNG voor de transportsector

Voor personenvervoer worden elektrische vervoersmiddelen de komende jaren naar verwachting een belangrijke manier om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Maar voor binnenvaart, zeevaart en zwaar vrachtverkeer over de weg is elektrische aandrijving vooralsnog geen geschikte optie en is LNG (vloeibaar aardgas) een veel schoner en minder belastend alternatief in vergelijking tot diesel en stookolie: tot 15% minder CO₂, 85% minder stikstofoxiden, geen zwavel en fijnstof en stillere motoren. Bio-LNG voegt daar het extra voordeel aan toe dat de uitgestoten CO₂ onderdeel is van de zogenoemde korte kringloop: de uitstoot van CO₂ wordt geneutraliseerd door de opgenomen CO₂. Bio-LNG is dus duurzaam en kan in zuivere vorm gebruikt worden, maar ook gemengd met fossiele LNG.

Vanuit Gate terminal (van Gasunie en Vopak) in de Rotterdamse haven wordt LNG al beschikbaar gemaakt als brandstof voor de scheepvaart en zwaar vrachtverkeer. Het Havenbedrijf en het Nationaal LNG Platform gaan nu gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om bio-LNG als transportbrandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen. Voor het LNG Platform sluit deze samenwerking goed aan bij het bestaande LNG-convenant.

De studie bevat drie hoofdelementen. Ten eerste de (verwachte) beschikbaarheid van productietechnologieën en -processen in de periode tot 2030. Ten tweede een marktstudie met scenario’s voor de beschikbaarheid van duurzame feedstock en de ontwikkeling van de vraag. En tot slot businesscases voor productie, transport c.q. overslag van bio-LNG in de Rotterdamse haven.

Een achttal bedrijven die lid van zijn het Nationaal LNG Platform dragen bij aan de studie met technische, juridische, financiële en marktkennis. De studie moet in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond. Op basis van de studie zal besloten worden of en in welke vorm een bio-LNG project in Rotterdam ontwikkeld wordt.

Energietransitie

Nederland staat voor de uitdaging om binnen 30 jaar de economie en de samenleving vrijwel CO₂-neutraal te maken. Hoe sneller we dat oppakken hoe beter.

 
Advertisment ad adsense adlogger