Archive for mei 2017

300 samenwerkingen corporates en startups

Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam en nog achttien andere Nederlandse corporates hebben toegezegd om het komende jaar meer dan 300 samenwerkingen met startups aan te gaan. Dit is één van de concrete resultaten van een jaar samenwerking binnen het COSTA-verband; wat staat voor COrporates & STArtups. Ook is een Corporate Startup Readiness Tool ontwikkeld.

COSTA werd een jaar geleden vanuit StartupDelta gelanceerd met KPN CFO Jan Kees de Jager in de rol van ambassadeur. Naast KPN en Havenbedrijf Rotterdam zijn ook AkzoNobel, DSM, Eneco, ING, KLM, NS, Philips, Rabobank, Shell, Thales Nederland BV, Unilever, ANWB en ASML hier op hoog niveau bij betrokken. Wanneer startups en corporates samenwerken, kan innovatie worden versneld. Bijvoorbeeld door het samen ontwikkelen van een nieuw product of dienst, launching customer te worden van de startup of de distributie van producten en diensten van de startup te faciliteren.

Echte innovatie

“We willen de slimste en meest innovatieve haven ter wereld zijn”, licht Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam toe. “R&D van grote bedrijven is veelal gericht op het verbeteren van bestaande processen. Echte innovatie komt vaak van buiten; onder andere van startups. Daarom ondersteunen we initiatieven die de samenwerking tussen startups en het grootbedrijf stimuleren, van harte. Niet alleen via COSTA, maar ook bijvoorbeeld via PortXL; de eerste accelerator die zich mondiaal richt op havengerelateerde startups.”

Gratis online scan

Een van de uitkomsten van COSTA is een Corporate Startup Readiness Tool, ontwikkeld door Erasmus Center of Entrepreneurship en Corporate Venturing Network. De gratis tool behelst een online scan waarmee bedrijven snel en eenvoudig kunnen beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met startups succesvol aan te gaan. De tool bevat best practices en laat zien wat een bedrijf kan doen als uit de scan blijkt dat een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met startups niet, of nog niet aanwezig is.

Ecosysteem

Het COSTA initiatief zal vanaf vandaag verder gedragen worden door VNO-NCW, MKB Nederland en Corporate Venturing Network. Samen gaan zij zich op basis van de COSTA resultaten inzetten voor het versterken van innovatie en het Nederlandse ecosysteem voor startups.

Bron: COSTA / Havenbedrijf Rotterdam

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Eerste lading voor Cool Port Rotterdam

Nieuws

Op de nieuwste hot spot voor het koel- en vriescluster in Rotterdam is de eerste lading gelost. De primeur ging naar ‘Kloosterboer Cool Port’, die containers met granaatappels ontving. Cool Port is onderdeel van de herontwikkeling van de voormalige City Containerterminal van ECT in de Waal-Eemhaven.

De containers met pallets granaatappels van Total Produce arriveerden met MSC-containerschip ‘Sasha’ op de Maasvlakte en werden per binnenvaartschip via Kramer Home terminal naar Cool Port getransporteerd voor inslag, controle en opslag.

Logistiek vers-keten

Cool Port is een waardevolle uitbreiding van de activiteiten op het gebied van de koel- en vriessector in Rotterdam. Omdat deze locatie veel multimodale verbindingen heeft met zowel het containercluster op de Maasvlakte als met alle omliggende Green Ports én de eindbestemmingen in Europa, draagt Cool Port wezenlijk bij aan de duurzaamheid en de efficiency van de logistieke vers-keten.

Cool Port II

“Voor ons is het project Cool Port een grote stap voorwaarts”, aldus Jaco Hooij, CEO Kloosterboer. Het is een innovatieve, logistieke oplossing op het gebied van geautomatiseerde procesaansturing en informatievoorziening vanuit de keten. Nog voor de officiële ingebruikname is de opslagruimte al voor 80 procent gereserveerd en hiermee is Cool Port II een stap dichterbij gekomen.”

Rijpingskamers

Kloosterboer Cool Port heeft een opslagcapaciteit van 40.000 pallets, waarvan 10.000 pallets geschikt zijn voor vriesopslag en 30.000 pallets voor koelopslag. Op de begane grond bevindt zich een expeditieruimte van 7.500 vierkante meter met 38 dockshelters en op de eerste verdieping is een in- en ompakruimte voor AGF ingericht die tevens wordt voorzien van rijpingskamers.

Opschaling

Ook de managing director van Total Produce Rotterdam toonde zich verheugd met de nieuwe ontwikkeling. “Ons gehele team kijkt uit naar de opschaling van het volume en het spoedig in gebruik nemen van alle mogelijkheden die deze unieke locatie te bieden heeft.”

Draaischijf

"Met de opening van Cool Port is weer een waardevolle uitbreiding van de koel- en vries activiteiten in de Rotterdamse haven gerealiseerd. De voormalige City Terminal groeit uit tot een compacte multimodale draaischijf voor shortsea, binnenvaart, spoor- en wegvervoer. Wij wensen Kloosterboer veel succes op deze mooie nieuwe locatie", aldus Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam.

bron: Kloosterboer

 

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Staatssecretaris stelt Tracébesluit Theemswegtracé vast

Persbericht

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Theemswegtracé vastgesteld. Hiermee heeft zij een besluit genomen voor de aanpassing van de Havenspoorlijn in de Rotterdamse haven.

Het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail gaan het spoor over een lengte van zo’n 4,5 km omleggen. Het nieuwe Theemswegtracé zal in 2021 gerealiseerd zijn, wanneer de Calandbrug aan het einde van haar technische levensduur is. Deze aanpassing speelt in op het verwachte capaciteitsknelpunt door het toenemende treinverkeer en scheepvaartverkeer. Omlegging van het spoor via de Theemsweg betekent dat het spoorverkeer niet langer over de Calandbrug rijdt en niet meer gehinderd wordt door brugopeningen voor de scheepvaart.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit

In het Tracébesluit Theemswegtracé is een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Deze wijzigingen zijn mede het gevolg van de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit. De twee belangrijkste wijzigingen zijn optimalisaties in het ontwerp betreffen de opstaande rand over de gehele lengte van de verhoogde betonnen constructie op pijlers. De binnenzijde van deze rand wordt nu geluidabsorberend uitgevoerd. Verder wordt deze opstaande rand, gemeten vanaf de bovenkant van het spoor, verhoogd van 1,40 meter naar 1,70 meter. Beide maatregelen dragen bij aan een lager geluidsniveau voor de omgeving.

Inloopbijeenkomst

Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseren op 13 juni aanstaande een inloopbijeenkomst in Dorpscentrum De Gaffelaar in Zwartewaal. Deskundigen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is op basis van vrije inloop en duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Beroepsprocedure

Het tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 23 mei 2017 en ligt, samen met de bijbehorende documenten, zes weken ter inzage op vijf locaties en via www.platformparticipatie.nl/theemswegtrace, waar ook de procedure te vinden is voor het instellen van beroep. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 24 mei tot en met 4 juli 2017 beroep instellen bij de Raad van State. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht.

 

Werkzaamheden gevaarlijke stoffenroute van de A15

Werkzaamheden

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de Botlekbrug dienen diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:

a. Gevaarlijke stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Links (Ridderkerk - Rozenburg) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 17 (Hoogvliet) en de toerit vanaf de Vondelingenweg.
b. Gevaarlijke stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Rechts (Rozenburg - Ridderkerk) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 16 (Spijkenisse) en de toerit vanaf de Plaatweg.

De afsluitingen vinden plaats in:

Week 42:

a. Van woensdag 18 oktober 22:00 uur tot donderdag 19 oktober 05:00 uur
Van donderdag 19 oktober 22:00 uur tot vrijdag 20 oktober 05:00 uur

b. Van woensdag 18 oktober 22:00 uur tot donderdag 19 oktober 05:00 uur
Van donderdag 19 oktober 22:00 uur tot vrijdag 20 oktober 05:00 uur

Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

Omleidingen:

a. Doorgaand verkeer richting Europoort kan gebruik maken van de Botlektunnel.
Verkeer uit Hoogvliet wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via toerit 17 (Hoogvliet) naar de A15 parallelrijbaan Rechts, af- en toerit 18 (Rotterdam-Heijplaat) (Omleidingsroute A).
Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR), welke niet door de Botlektunnel (categorie D) mag, wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, N215 en N57.

b. Doorgaand verkeer richting Rotterdam kan gebruik maken van de Botlektunnel.
Het verkeer richting Hoogvliet en Pernis wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via de Botlektunnel, A15 parallelrijbaan Rechts, af- en toerit 18 (Rotterdam-Heijplaat) (Omleidingsroute B).
Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR), welke niet door de Botlektunnel (categorie D) mag, wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, N215 en N57.

Ambitieuze doelstellingen zeevaart voor de reductie van CO2-uitstoot

Nieuws

De International Chamber of Shipping (ICS) heeft samen met de andere internationale redersverenigingen BIMCO, INTERTANKO en INTERCARGO bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een voorstel ingediend met daarin drie ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen:

  1. CO2-uitstoot van de scheepvaart onder het niveau van 2008 houden.
  2. In 2050 gemiddeld een 50%-reductie realiseren van de CO2-uitstoot per ton/km ten opzichte van 2008.
  3. in 2050 de jaarlijkse CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 in absolute zin reduceren met een nog overeen te komen percentage; de KVNR stelt zelf voor om dit percentage ook 50% te laten zijn.

De KVNR is tevreden met het voorstel. KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos: “De KVNR en haar leden hebben zich de afgelopen jaren al duidelijk uitgesproken om ook op mondiaal niveau een proactieve houding aan te nemen op dit dossier. Na veel lobby en samenwerking met een aantal andere proactieve Europese redersverenigingen is het gelukt om deze ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen op de onderhandelingstafel van de IMO te krijgen.”Het voornemen om voor 2050 een absolute reductiedoelstelling vast te leggen kan gerust een grote doorbraak in de zeescheepvaartindustrie worden genoemd. De sector gaat daarmee veel verder dan de recente afspraken voor de luchtvaart.

Voorstel conform Klimaatakkoord
Het gezamenlijke voorstel met de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen is conform het Klimaatakkoord. In december 2015 betreurden Nederlandse reders dat de zeevaartsector geen onderdeel uitmaakte van het Klimaatakkoord van Parijs (COP21). “Netelenbos: Dit voorstel van onder andere onze internationale koepelorganisatie ICS biedt een ferme basis voor de CO2-strategie en de zogeheten ‘roadmap’ van de IMO om de uitstoot van CO2 door zeeschepen verder te beperken.” Daarnaast benadrukt de KVNR-voorzitter dat het ook prima past bij de afgesproken termijnen voor concrete stappen in het Klimaatakkoord. In oktober 2016 is namelijk al afgesproken dat de IMO-lidstaten in 2023 een definitieve strategie zullen aannemen. Deze planning is daarmee conform die van ‘Parijs’.

IMO-roadmap: initiële CO2-strategie gereed in 2018 en definitief in 2023
Deze zomer bespreken de IMO-lidstaten de voorstellen van de zeevaartsector om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen. De IMO heeft een zogeheten roadmap in oktober 2016 vastgesteld en komt in 2018 met een initiële strategie die de mogelijke operationele, technische en economische maatregelen zal bevatten om de CO2-uitstoot te verlagen. De IMO-lidstaten zijn overeengekomen dat deze strategie in 2023 definitief moet zijn aangenomen door de IMO. Mocht de strategie ook een economische maatregel bevatten, dan heeft de ICS al eerder het standpunt ingenomen dat een heffing op de brandstof de voorkeur heeft boven een emissiehandelssysteem. Juist voor kleinere reders is een heffing op de brandstofprijs veel simpeler en met het geld kunnen onder andere innovaties in de sector bevorderd worden.

Energietransitie

Nederland staat voor de uitdaging om binnen 30 jaar de economie en de samenleving vrijwel CO₂-neutraal te maken. Hoe sneller we dat oppakken hoe beter.

Energy transition
 

Eerste containerreus MOL Triumph vaart binnen

Nieuws

Het indrukwekkende containerschip MOL Triumph is vandaag binnengevaren in de Rotterdamse haven. Het is de eerste van drie containerschepen met een capaciteit van meer dan 20.000 TEU die Rotterdam de komende weken aandoen.

De top drie ULCC’s (Ultra Large Container Carriers) arriveren deze en volgende maand in de haven. Op zaterdag 10 juni wordt nog de Maersk Madrid met een capaciteit 20.568 TEU verwacht en in de nacht van 23 op 24 juni arriveert de OOCL HongKong bij de Euromax. Met een capaciteit van 21.100 TEU geldt dit vaartuig sinds kort als het grootste containerschip ter wereld.

Wie de schepen van dichtbij wil bekijken maakt vanuit informatiecentrum FutureLand een rondvaart. FutureLand is van 1 mei tot 1 oktober ook op zaterdag geopend.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

250 m2 wand onthuld in RDM Onderzeebootloods

Nieuws

Op dinsdag 16 mei is in de historische Onderzeebootloods van RDM op feestelijke wijze een nieuwe aanwinst gepresenteerd. In de loods is een 250 m2 glazen wand in de gevel geplaatst. Hiermee wordt de dynamiek van de Rotterdamse haven nog meer ervaren bij evenementen.

In 1902 is De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. (RDM) opgericht. In deze loods zijn vanaf 1928 zestien onderzeeërs gebouwd. Ook het stoomschip ‘Rotterdam’ van de Holland Amerika Lijn is in deze loods gemaakt. Door de jaren heen is de loods drie keer uitgebreid. De eerste stappen naar de huidige functie zijn gezet in 2010. Sinds 2016 is de exploitatie van het evenemententerrein van de RDM Onderzeeloods en het RDM Congrescentrum in handen van Rotterdam Ahoy. Onder de naam RDM Events worden hier evenementen voor 5 tot 5.000 personen georganiseerd.

Jeroen Steens, Director Port Development Havenbedrijf Rotterdam: "Ik noem het 'een goed huwelijk’. Samen met de Hogeschool Rotterdam en Ahoy zetten we sterk in op de verdere ontwikkeling van RDM Rotterdam als dé plek voor innovatie in de haven. Met de realisatie van de glazen wand staat de RDM Onderzeebootloods nu met stip op nummer 1 als unieke evenementenlocatie. Dichterbij de haven kom je niet!” Peter van der Veer, directeur Ahoy en RDM Events: "Het is bijzonder hoe Ahoy en de haven met elkaar verweven zijn. Wie had in 1950 bij de totstandkoming van Ahoy met de havententoonstelling 'Rotterdam Ahoy!’ kunnen denken dat wij jaren later letterlijk terug zouden zijn in de haven? Vol trots organiseren en faciliteren wij nu ruim een jaar events in de prachtige Onderzeebootloods. De nieuwe glazen wand belooft de locatie nog unieker te maken.”

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Reym ontdoet Thialf van 40 kuub afvalstof

Insight

Nee… industrieel reiniger Reym is niet naar Friesland getogen om de welbekende schaatstempel eens goed onder handen te nemen. De opdracht was misschien nog wel uitdagender. Twee enorme gasolietanks aan boord van het grootste kraanschip ter wereld waren aan een ‘deep clean’ toe, terwijl de gigant in het Calandkanaal bij Rozenburg afgemeerd lag. Een bijzondere klus…

Met een totale lengte van 201,6 meter en een breedte van 88,4 meter is de Thialf het grootste kraanschip ter wereld. De kranen, die tot 95 meter boven het dek reiken, zijn in staat tot een tandemlift van maar liefst 14.200 ton, waardoor het multifunctionele vaartuig bijvoorbeeld kan worden ingezet voor de installatie van funderingen, platforms en pijpleidingen of voor de ontmanteling van gas- en oliefaciliteiten op zee.

Diesel
Onderin het platform bevatten twee tanks met een capaciteit van 4.136 kuub de diesel die de Thialf nodig heeft. Ieder jaar worden deze tanks geïnspecteerd, waarbij wordt bekeken of een grondige reinigingsbeurt noodzakelijk is. Dat was het geval. Een opdracht waarvoor eigenaar Heerema Marine Contractors, industrieel reinigingsbedrijf Reym inschakelde.

Afgemeerde offshore
Hoewel de Thialf afgemeerd lag in het Calandkanaal, moest de klus uitgevoerd worden als een offshoreactiviteit. De benodigde (reinigings)apparatuur moest dus zo dicht mogelijk bij de tanks in de buurt komen; een plek die met auto’s niet te bereiken was. Reym laadde daartoe al het benodigde materieel in Dordrecht op een ponton, waarna richting de Thialf werd gevaren. Hier werd het ponton geballast, zodat het onder de gigantische poten van het kraanschip door kon varen en kon worden afgemeerd.

Klok rond
Vervolgens kon begonnen worden met het reinigen van de tanks onder perslucht. Vanzelfsprekend niet voordat alle veiligheidsmaatregelen en –voorschriften zorgvuldig waren doorlopen. Het betreden van tanks met perslucht en het uitvoeren van hoge druk werkzaamheden in een besloten ruimte is immers een risicovolle klus. En niet alleen risicovol… ook knap tijdrovend. Voor het schoonmaken van de tweede tank werkten alleen al tien Reym-medewerkers in twee shifts van twaalf uur vijf dagen lang de klok rond.

Sludges
Uiteindelijk wist Reym in totaal zo’n 30 kuub aan schone diesel te herwinnen, wat na de klus terug is gepompt naar de Thialf voor hergebruik. Circa 40 kuub aan afvalstoffen, in de vorm van sludges, zijn afgevoerd naar erkende verwerker en zusteronderneming ATM in Moerdijk. De Thialf kan weer een paar jaar vooruit.

 

RAMLAB ontwikkelt eerste 3D-geprinte scheepspropeller

Nieuws

Het 3D printing fieldlab RAMLAB (Rotterdam Additive Manufacturing LAB) werkt samen met partners Damen Shipyards Group, Promarin, Autodesk en Bureau Veritas aan de ontwikkeling van ‘s werelds eerste 3D geprinte scheepspropeller. De verwachting is dat de eerste propeller in de zomer van 2017 wordt geprint en getest op een schip van Damen.

“Het is ons doel om meer effectieve, kostenefficiënte en milieuvriendelijke schepen te bouwen. Dit project draagt daar aan bij”, zegt Damen’s Principle Research Engineer Don Hoogendoorn. De propeller zal worden gebaseerd op een design van Promarin dat wordt gebruikt op de Damen Stan Tug 1606 (zie foto). De 1,300mm diameter propeller weegt ongeveer 180 kilo. RAMLAB zal software van Autodesk gebruiken en maakt gebruik van Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) voor het printen.

3D printing in de haven van Rotterdam

RAMLAB is het eerste Fieldlab met 3D metaalprinters dat zich richt op de havengerelateerde industrie. RAMLAB gebruikt 3D metaalprinters (ook wel additive manufacturing genoemd) voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D ontwerpen en certificering. RAMLAB is geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en RDM Makerspace. RAMLAB past in het streven van het Havenbedrijf om door innovatie nieuwe havenactiviteiten te ontwikkelen.

Toekomst van 'on demand' metaalprinten

RAMLAB is 's werelds eerste fieldlab met 3D metaalprinters dat zich richt op de havengerelateerde industrie. Een werkplaats op RDM Rotterdam waar partners samenwerken aan een toekomst waarin onderdelen ‘on demand’ geprint kunnen worden. RAMLAB past in het streven van het Havenbedrijf om door innovatie nieuwe havenactiviteiten te ontwikkelen.

 

Succesvolle lancering Navigate: in 7 dagen in 70 landen in gebruik

Nieuws

Een week na de lancering van onze routeplanner Navigate maken we tussentijds de balans op: de eerste reacties zijn positief en Navigate is in 70 landen wereldwijd in gebruik genomen. Momenteel werken we aan de geplande vervolgstappen.

De bètaversie van Navigate is 10 mei 2017 gelanceerd op Transport Logistic München. In Navigate zijn de deepsea en shortsea schema’s met 550 havens wereldwijd en de rail- en bargeverbindingen tussen Rotterdam en ruim 150 Europese inland terminals opgenomen. Daarnaast bevat Navigate een bedrijvengids met ruim 1.500 bedrijven die in en om de Rotterdamse haven actief zijn én een empty depot tool.

Als volgende stap willen we de CO2-footprint van het containertransport inzichtelijk maken. Ook volgen spoedig realtime data over de Estimated Time of Arrival en Departure (ETA en ETD) van zeeschepen. Onze ambitie is om steeds meer operationele data toe te voegen.

We hebben deze bètaversie ontwikkeld om erachter te komen wat er nog kan worden verbeterd. Uw feedback wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Als u dit snel doet, maakt u bovendien kans op een weekendtrip naar wereldhavenstad Rotterdam. Deze winactie loopt tot en met 23 mei aanstaande.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 
Advertisment ad adsense adlogger