Archive for augustus 2017

Amsterdam/Rotterdam: tweede regio ter wereld voor buitenlandse investeringen

Nieuws

Amsterdam/Rotterdam is de tweede meest aantrekkelijke stedelijke regio ter wereld voor buitenlandse investeringen, gemeten naar het aantal projecten uit buitenlandse investeringen. Dit blijkt uit het IBM Global Location Trends Rapport 2017.

De aantrekkelijkheid van de regio Amsterdam/Rotterdam is verder gestegen ten opzichte van het rapport uit 2016, toen Amsterdam/Rotterdam nog de derde plaats op de IBM-ranking bezette. Volgens het IBM-rapport laat de regio Amsterdam/Rotterdam een constante groei zien en is het een topbestemming geworden voor buitenlandse investeerders, met name ICT-bedrijven.

Ook Nederland als geheel scoort goed als bestemming voor buitenlandse investeringen. Volgens het IBM-rapport kende Nederland een recordjaar met een groei van ongeveer 10% van de inkomende investeringen, waarmee de groei van de afgelopen jaren aanhoudt. Gemeten naar de gemiddelde waarde van investeringsprojecten, afgezet tegen het volume van nieuw gecreëerde banen bezet Nederland de vierde plaats op de wereldranking.

Over IBM Global Location Trends Report
Het IBM Global Location Trends Rapport 2017 geeft de laatste ontwikkelingen weer met betrekking tot vestigingskeuze door bedrijven over de hele wereld. De analyses zijn gemaakt op basis van werkelijke beslissingen door bedrijven waar ter wereld nieuwe vestigingen op te zetten, of bestaande activiteiten uit te breiden.

Lees ook het nieuwsbericht op de website InvestinHolland.

Bron: Global Location Trends 2017 Report

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Havenbedrijf Rotterdam start campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven’

Persbericht

Havenbedrijf Rotterdam begint met de campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven.’ “Duurzaamheid betekent méér dan alleen milieu. We ondernemen veel initiatieven en brengen dit graag onder de aandacht.”, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

Bouwen aan een duurzame haven

Het Havenbedrijf maakt zich sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Castelein: “Bouwen aan een duurzame haven is werken aan het creëren van economische én maatschappelijke waarde. Daarbij focussen we ons op drie thema’s: Veilige & Gezonde omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk.” Onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld waterveiligheid, zonne-energie en de Port Welfare Committee. Deze zijn actueel en wezenlijk voor de Rotterdamse haven en haar omgeving. Ze komen aan de orde in de campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven.’

Tot aan de nationale Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober worden in totaal vijftien onderwerpen onder de aandacht gebracht. Gestart wordt met ‘natuur in de haven’. “Als je met Google Earth inzoomt op de haven kleurt hij groen. Dat komt onder andere door de 450 hectare leidingstroken. De Rotterdamse haven biedt verrassend veel natuur”, aldus Robbert Wolf, adviseur natuur en milieu van het Havenbedrijf.
Hij vertelt over het project Groene Poort – het vitaliseren van havenoevers, zodat vogels en vissen een prachtige plek hebben om uit te rusten en te eten – en geeft op Havenkrant Online zijn vijf natuurtips in de haven.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

 

Port cyber café FERM Rotterdam

Nieuws

In het verlengde van het 'Sta jij FERM'-seminar in Spijkenisse worden er periodiek bijeenkomsten onder de noemer Port Cyber Café georganiseerd. Sprekers en experts uit het vak duiken samen in een informele setting dieper in een actueel onderwerp van cybersecurity in de Rotterdamse haven. Donderdag 14 september aanstaande vindt de tweede editie plaats, opnieuw in café restaurant Courzand.

Awareness
Bij de eerste editie van het Port Cyber Café op 20 juli jl. werden er enkele specifieke onderwerpen binnen de cybersecurity aangekaart, zoals beveiligen tegen ransomware en het uitvoeren van een risicoscan. De tweede editie zal een algemener karakter hebben en informatieveiligheid vanuit één thema breder aanpakken: awareness.

Marijn van Schoote, Information Security & Risk Officer van het Havenbedrijf Rotterdam, geeft aan de hand van een format van een informatie-beveiligingsbeleid tips en tricks bij het maken van keuzes en het opstellen van beleid.

Maarten Timmerman, directeur van Awareways, gaat in op de belangrijkste schakel in de beveiligingsketen: de mens. Wist je dat 7 van de 10 beveiligingsincidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen?
Hoe verander je gedrag en creëer je een informatie bewuste cultuur binnen jouw organisatie?

Chris van 't Hof zal in Courzand opnieuw optreden als moderator om de deelnemers door de woelige wateren van de cybersecurity te loodsen.

Port Cyber Café II: donderdag 14 september
16.00-18.00 uur, Café Restaurant Courzand, Courzandseweg 40 Rotterdam.
Moderator: Chris van 't Hof.
De Port Cyber Café's volgen elkaar in snel tempo op, blijf op de hoogte via FERM

Aanmelden
Ben jij binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor veilig digitaal werken? En heb je behoefte aan tips, adviezen en vooral concrete handvatten van de experts die we voor de FERM Port Cyber Café’s uitnodigen? Meld je dan snel aan via contact@ferm-rotterdam.nl, er zijn opnieuw 50 plekken beschikbaar!

Lees hier het verslag van de 1ste Port Cyber Cafe 20/07

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Havenbedrijf in ‘De Moeilijkste Kwis van Nederland’ tijdens Wereldhavendagen

Nieuws

‘Voor het vierde jaar op rij staat SummerLabb van vrijdag 1 t/m zondag 3 september op de Wereldhavendagen in Rotterdam. Daar wordt ‘De Moeilijkste Kwis van Nederland’ gepresenteerd. In deze kwis gaat het publiek in op het thema ‘Mens en Energie’. Experts van onder andere Havenbedrijf Rotterdam, Shell, EBN, Erasmus MC en Gasunie geven toelichting bij de antwoorden en vertellen over innovaties die onze toekomst gaan beïnvloeden.

SummerLabb is een initiatief van Jan Douwe Kroeske. “SummerLabb geeft mij de mogelijkheid om verhalen te kunnen maken over transitie. We doen dat door ons goed te laten informeren door de bedrijven en we zien zo de fantastische, opgebouwde kennis ervan. De specialisten die werken aan onze duurzame toekomst verdienen een voetstuk. Zij zijn degene die mij steeds opnieuw verrassen. Deze kennis gaan we doorgeven in Rotterdam”, aldus Jan Douwe.

Het Havenbedrijf zet al samen met bedrijven en partners volop in op energietransitie. Samenwerking is immers cruciaal voor het slagen van de energietransitie.
Lees meer over de energietransitie in de Rotterdamse haven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Stap in de grootste flipperkast van Rotterdam

Nieuws

Als er een bedrijf weet hoe werelds de Rotterdamse haven is, dan is het wel Havenbedrijf Rotterdam. Onder drie grote koepels op de Wilhelminakade, laat het havenbedrijf tijdens de 40e editie van de Wereldhavendagen zien waarom ze een van de grootste en slimste havens van de wereld is.

Wereldhavendagen 2017 Havenbedrijf Rotterdam

Loop de ‘domes’ binnen er ervaar de rol die Rotterdam binnen de wereldhandel speelt. Zie, beleef en leer hoe goederen in onder meer containers de haven binnenkomen en uitgaan en hoe ze naar het achterland worden vervoerd. In de grootste koepel spring je op een megagrote digitale flipperkast, om wereldwijd verschillende havens en ladingstromen te ontdekken. De showmaster loodst jou door het spel om de meeste punten te behalen.

Van de ene dome loop je naar de andere, om met behulp van de slimme routeplanner ‘Navigate’ spelenderwijs de beste route voor jouw container van A naar B te vinden. Via Rotterdam natuurlijk! Vind jij de meest efficiënte route over zee, via het spoor en de binnenvaart? Dan maak je kans op een gave prijs waarmee je zelf makkelijk je weg vindt. Hierna loop je snel door naar de derde koepel waar je de 'virtual reality'-wereld van Maasvlakte 2 binnenstapt. Hier kijk je rond op plekken die normaal gesproken zelfs voor medewerkers van de containerterminal off limit zijn. Buiten de domes stap je op een meetvaartuig voor één van de excursies die het Havenbedrijf organiseert. Aan de kade ligt een patrouillevaartuig klaar voor een bezoek. Of neem een kijkje bij de het inspectievoertuig. Kortom, meer dan genoeg te doen om een bezoekje aan dit wereldse havenbedrijf te rechtvaardigen!

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Laatste trein over oude Botlekbrug

Persbericht

Na 62 jaar rijdt zaterdag 26 augustus de laatste trein over de oude Botlekbrug. Zodra het spoor buiten dienst is, starten Prorail en Rijkswaterstaat met de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug. De oude brug wordt gesloopt. Naar verwachting zijn de bouw van de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude brug eind 2018 gereed.

Botlekbrug oud

De nieuwe Botlekbrug is 14 meter hoog. Dat is 6 meter hoger dan de oude brug. Ook beschikt hij over 2 doorvaartopeningen van ruim 87 meter breed. Hierdoor hoeft hij minder vaak open: van 50 naar 20 openingen per dag. Na de sloop van de oude brug kunnen schepen de brug aan beide kanten passeren. Goed nieuws voor de scheepvaart én voor het weg- en treinverkeer. De nieuwe brug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug.

Hinder voor de scheepvaart
Schepen kunnen te maken krijgen met een geplande afsluiting voor de werkzaamheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld van zaterdag 7 t/m maandag 9 oktober. Het is de bedoeling om dan het val(brugdek) en de torens en daaraan gekoppelde brugdelen te verwijderen.

Schepen lager dan 14 meter kunnen in de meeste gevallen onder de dichte brug doorvaren. Er wordt zoveel mogelijk bij één van de 2 hefdelen van de nieuwe Botlekbrug gewerkt zodat het andere deel beschikbaar is voor de scheepvaart .

Hinder voor spoorverkeer
Het spoorverkeer wordt omgeleid via de Botlekspoortunnel waardoor de hinder van de werkzaamheden voor de goederenvervoerders beperkt is.

Hinder voor wegverkeer
De spoor- en langzaamverkeersverbinding worden naast de rijbanen voor het wegverkeer aangelegd. Hierdoor kan het wegverkeer tijdens de werkzaamheden blijven doorrijden. Wel moet de brug soms in verband met de werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden. Verkeer van en naar Hoogvliet wordt dan omgeleid via de Spijkenisserbrug en doorgaand verkeer via de Botlektunnel. Om de hinder te beperken, zijn deze afsluitingen zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts. Voor routeplichtige gevaarlijke stoffen loopt de omleiding bij afsluitingen via de eilandenroute.

Hinder voor langzaam verkeer
Voor voetgangers en (brom-)fietsers komen er eerst tijdelijke op- en afritten over de nieuwe Botlekbrug. Bij afsluitingen loopt de omleidingsroute via de Spijkenisserbrug. Per afsluiting wordt bekeken of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Landbouwvoertuigen kunnen niet via de tijdelijke op- en afritten en moeten omrijden via Harmsenbrug, zoals dat nu ook het geval is.

Historisch perspectief
De eerste Botlekbrug werd in 1955 geopend door burgemeester Van Walsum om het eiland Voorne Putten beter te ontsluiten. De brug over de Oude Maas was van wezenlijk belang om de Rotterdamse haven uit te breiden. Op het eiland Rozenbrug kwam een laag van 5 meter zand te liggen, Cornelis Verolme opende zijn scheepswerf en Dow Chemical het eerste bedrijf.

Binnen 15 jaar nam het verkeer van en naar de Botlek zo snel toe dat de brug het niet meer aankon, net zo min als de kruispunten in de buurt. Met elk nieuw bedrijf kwam er meer verkeer. In 1967 werd de Ruit van Rotterdam uitgebreid met de Beneluxtunnel – toen nog als toltunnel – die de verkeersstroom nog eens intensiveerde. Toen ontstond het plan voor een Botlektunnel. Op 2 april 1980 werd de nieuwe tunnel in gebruik genomen. De karakteristieke brug bleef echter bestaan voor de spoorlijn en het vervoer van gevaarlijke stoffen totdat in 2006 minister Karla Peijs de Botlekspoortunnel opende. De brug maakt onderdeel uit van de Betuwelijn. Twee jaar geleden opende Rijkswaterstaat de nieuwe Botlekbrug en werd de oude stalen brug overbodig. De eerste week van oktober wordt hij ontmanteld en naar de slopers van Jansen Recycling Group in Vlaardingen gebracht (bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/133121/De-noodzaak-van-de-Botlekbrug).

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Shell Pernis weer operationeel

Nieuws Shell

De herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis zijn 24 augustus voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.

De productie lag stil na een stroomstoring op 29 juli. De storing werd veroorzaakt door kortsluiting met daaropvolgend lokale brand in een hoogspanningsstation. Shell Pernis voert de productie nu geleidelijk weer op.

Het onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de kortsluiting is nog in volle gang. Ook de autoriteiten doen onderzoek, waaraan Shell volledig meewerkt. Uiteraard zal Shell Pernis alle maatregelen nemen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Het stilleggen van Shell Pernis heeft tot vragen en zorgen geleid, vooral bij naaste buren. Daarvoor heeft de onderneming excuses aangeboden. Shell Pernis is erkentelijk voor het begrip van de buren voor de eventuele hinder die zij hebben ondervonden bij het weer in gebruik nemen van de fabrieken. Het vermijden van dit soort incidenten is en blijft de hoogste prioriteit voor Shell Pernis.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Reshuffle lijndiensten Zuid-Amerika

Nieuws

Bron: MSC-HL en Maersk-HS

Eind september starten er twee nieuwe lijndiensten op Zuid-Amerika. Dit is het gevolg van de eisen die de Europese Unie heeft gesteld aan de overname van rederij Hamburg Süd door Maersk. In beide schema’s is Rotterdam de first port of call in Europa.

Als gevolg van de overname eiste de EU dat Hamburg Süd haar vessel sharing agreement met MSC Mediterranean Shipping Company op onder andere Zuid-Amerika zou beëindigen. Het resultaat daarvan is dat op 27 september MSC en Hapag-Lloyd met negen schepen een nieuwe lijndienst op Zuid-Amerika gaan beginnen. Een dag later volgen de Maersk en Hamburg Süd met een dienst met acht schepen van 10.500 TEU elk.

Bij de MSC-HL combi duurt de reis vanuit Pecem in Brazilië twaalf dagen. Vanuit Rotterdam varen de schepen door naar London, Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen, Le Havre en het Portugese Sines voordat de Atlantische Oceaan wordt overgestoken. In Zuid-Amerika worden Rio Sepetiba, Santos, Navegantes, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, Paranagua en Salvador aangelopen.

De nieuwe lijndienst van MSC en Hapag Lloyd
Illustratie: MSC

Vanuit Europa gaat een diverse lading naar het westen. Vanuit Brazilië, Uruguay en Argentinië zijn het vooral natuurproducten als fruit, vlees, koffie en hout die deze kant op komen. Vandaar ook dat er extra capaciteit voor reefers (koelcontainers) is ingeruimd.

De ’Samba’ gedoopte dienst van Maersk-HS gaat van Rotterdam naar London, Hamburg, Antwerpen, Le Havre en Algeciras. Daarna volgt de oversteek en worden Santos, Paranagua, Buenos Aires, Montevideo, Itapoa, Paranagua, Santos, Pecem (in het seizoen) en Tanger aangedaan. Op 28 september is de eerste afvaart in Rotterdam door de ‘Cap San Lorenzo’.

Alle rederijen in de top 20 van grootste containerrederijen lopen de Rotterdamse haven aan met hun intercontinentale diensten. Zij verbinden de haven van Rotterdam met de belangrijkste havens over de hele wereld.

Navigate geeft een compleet overzicht van de meest efficiënte deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam. U krijgt niet alleen de beste transportroute te zien, maar ook de transittijd en de logistiek dienstverleners waarmee u kunt samenwerken.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

 

Autonomous shipping: mis de boot niet

Column

Het Noorse Yara bouwt momenteel een compleet elektrisch containerschip met een autonoom besturingssysteem: de Yara Birkeland. Wat schetste nu mijn verbazing tijdens een groot maritiem congres dat ik pas geleden bezocht? Daar spraken de bezoekers, zo’n tweehonderd executives uit de maritieme sector, vooral in termen van risico’s over autonomous shipping. Bezwaren en twijfels hoorde ik alom. Wat als de computer uitvalt? Begrijpelijk misschien, want de sector staat onder druk door grote internationale concurrentie en lage marges.

Kans in plaats van bedreiging
Bestaande bedrijven hebben een bepaalde omzet. Ze zien nieuwe concurrenten opkomen wat ze liever niet willen. Maar het gevaar van in risico’s blijven denken is dat je de boot letterlijk mist. Een mooi voorbeeld hiervan is Kodak, het bedrijf dat als eerste een digitale camera heeft ontwikkeld. Kodak zag de digitalisering van de fotografie die even later wereldwijd op gang kwam, als bedreiging van bestaande business en stootte deze tak daarom af, met als gevolg een faillissementsaanvraag in 2012 (In 2013 maakte Kodak een doorstart.) Daarom zeg ik: Draai het om en zie autonomous shipping als kans in plaats van een bedreiging.

Zuiniger varen
Kansen liggen er voor het oprapen. Je kunt nieuwe business maken door nieuwe schepen in de markt te zetten. Of kosten besparen op huidige schepen. Door autonome besturingssystemen kun je ook risico’s beperken. Ik voorzie dat je verzekeringspremie omlaag kan, want je krijgt minder botsingen. En je vaart zuiniger met autonomous shipping: een mens vaart gemiddeld minder zuinig dan een machine, want mensen hebben humeuren en wensen. Computers daarentegen rekenen de meest optimale route uit.

Bemanning
Autonomous driving is ook in opkomst. Daar begint ‘het autonome’ met achteruit parkeren. Zo verwacht ik dat het ook met autonomous shipping zal gaan. In stappen. En dan is autonomous shipping op de wijde oceaan vast een stuk makkelijker voor elkaar te boksen dan autonomous driving in een wijk met spelende kinderen. Bemanning blijft nodig op een schip, maar de bemanning zal meer tijd hebben voor dienstverlening en belangrijke aandachtsgebieden, zoals veiligheid.

Binnen drie jaar?
Mijn advies: Probeer het uit. Oceanos kan hierbij helpen. Deze start-up installeert nu een autonomous shipping systeem die ze recent hebben ontwikkeld op bestaande schepen van 2 tot 33 meter lang. Benieuwd wanneer een (deels) autonoom varend schip met een lengte van 100 meter de Rotterdamse haven binnenvaart? Mijn inschatting? Binnen drie jaar.

PortXL is een honderd dagen durend internationaal, open innovatieprogramma, waarbinnen tien geselecteerde start-ups door mentoren intensief gecoacht worden om hun start-up van de grond te krijgen. Ze hebben toegang tot een netwerk van meer dan 150 mentoren, investeerders en corporate partners. De accelerator, een krachtenbundeling van Van Oord, EY, het Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Vopak, Uniper, Rabobank, Port of Rotterdam Fund, Thales, Rotterdam/The Hague Airport, City of Rotterdam, InnovationQuarter en Boskalis, richt zich specifiek op de havengerelateerde industrie.

 

Grote belangstelling voor onze Wereldhavendagen-excursies

Nieuws

De kaartverkoop is nog maar net begonnen en vrijwel alle excursies van het Havenbedrijf zijn al uitverkocht. Maar voor wie nog niet met ons op stap gaat: er zijn nog enkele van onze excursies en vele andere te boeken. 3 tips:

‘Bezoek de toekomst in FutureLand en vaar door Maasvlakte 2’ (let op: uitsluitend de Engelse editie):

Ga op expeditie naar het nieuwste, modernste en slimste havengebied van Rotterdam! In FutureLand neem je zelf een kijkje in de toekomst. De aansluitende rondvaart laat je kolossale kademuren en torenhoge containerkranen zien. Vaar langs de duurzaamste en efficiëntste terminals, onderweg vertelt een deskundige voorlichter je er alles over! Reserveer kaarten

‘Het verhaal van Havenbedrijf Rotterdam’: Kom luisteren naar het ‘Grote verhaal van de haven’ en ontdek welke rol Rotterdam speelt als grootste haven van het westen. Op de 17e etage van het World Port Center geniet je bovendien van het fantastische uitzicht over de rivier, de stad en het Wereldhavendagengebied. Vergeet uw paspoort niet. Let op: Het is verplicht uw tassen achter te laten bij de receptie. Reserveer kaarten

Rij of vaar op zaterdag 2 september naar de RDM kade en doe mee aan ‘Missie RDM’. Bekijk hier alvast een voorproefje. Fun voor het hele gezin! Meer info

Natuurlijk is er nog veel meer te beleven! Volg ons en onze partners op Twitter, Facebook en LinkedIn voor alle updates over de Wereldhavendagen en check het complete programma van de Wereldhavendagen.

Advertisment ad adsense adlogger