Archive for december 2017

Werkzaamheden gevaarlijke stoffenroute van de A15

Werkzaamheden

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de nieuwe Botlekbrug dienen diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Gevaarlijke stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Links (Ridderkerk - Rozenburg) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 17 (Hoogvliet) en de toerit vanaf de Vondelingenweg
b) Gevaarlijke stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Rechts (Rozenburg - Ridderkerk) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 16 (Spijkenisse) en de toerit vanaf de Plaatweg

De afsluitingen vinden plaats in:

Week 3:
a) Van woensdag 17 januari 22:00 uur tot donderdag 18 januari 05:00 uur
b) Van woensdag 17 januari 22:00 uur tot donderdag 18 januari 05:00 uur
Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

Omleidingen:
a) Doorgaand verkeer richting Europoort kan gebruik maken van de Botlektunnel.
Verkeer uit Hoogvliet wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via toerit 17 (Hoogvliet) naar de A15 parallelrijbaan Rechts, af- en toerit 18 (Rotterdam-Heijplaat). (Omleidingsroute A)
Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR), welke niet door de Botlektunnel (categorie D) mag, wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, N215 en N57.
b) Doorgaand verkeer richting Rotterdam kan gebruik maken van de Botlektunnel.
Het verkeer richting Hoogvliet en Pernis wordt ter plaatse met gele borden omgeleid via de Botlektunnel, A15 parallelrijbaan Rechts, af- en toerit 18 (Rotterdam-Heijplaat). (Omleidingsroute B)
Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR), welke niet door de Botlektunnel (categorie D) mag, wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, N215 en N57

Bijzonderheden:
Hulpdiensten kunnen in een noodsituatie de brugdekken van de Botlekbrug NIET passeren

Havenbedrijf Rotterdam sluit twee contracten voor onderhoud wegen en groen in de haven

Persbericht

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijdag 22 december twee contracten getekend met twee aannemers voor het onderhoud van de zogeheten droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Na een aanbesteding kwam aannemer Van Gelder als beste naar voren voor de weginfrastructuur. De groenvoorzieningen zullen door BTL worden onderhouden. Beide contracten zijn voor 2 jaar gesloten, met de nadrukkelijke wens om daarna voor 8 jaar te verlengen. In totaal betreft het opdrachten over de eerste 2 jaar van ruim 14 miljoen euro.

De haven van Rotterdam wordt beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast de diverse haventerreinen, kades en waterwegen zijn er op alle duizenden hectare grond ook veel infrastructurele voorzieningen aangebracht, onder meer wegen, leidingstroken en verschillende groenvoorzieningen en natuur. Deze worden door het Havenbedrijf onderhouden, waarbij de werkzaamheden worden uitbesteed aan aannemers.

Voor de nieuwe onderhoudscontracten heeft het Havenbedrijf gebruik gemaakt van een andere manier van aanbesteden, de zogeheten ‘best value procurement’. Daarbij is het bijzondere dat voor de eerste 2 jaar is gekozen voor de traditionele RAW-aanbesteding, om daarna over te stappen naar een prestatiecontract.

Ronald Paul (COO Havenbedrijf): “Dit jaar is Nederland voor de 6e keer op rij door het World Economic Forum uitgeroepen tot land met de beste haveninfrastructuur te wereld. We zijn dan ook verheugd dat we voor het onderhoud daarvan twee goede partners hebben kunnen selecteren die met ons mee willen gaan in een vernieuwende manier van aanbesteden die van beide kanten moet leiden tot goede samenwerking.”

Webinar ‘Supply chain optimalisatie van Beieren naar Rotterdam’

Nieuws

Op 13 december heeft Matthijs van Doorn, Manager Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam deelgenomen aan het tweede Duitstalige webinar van Nieuwsblad Transport.

Samen met Gilbert Bal van Maersk, John Touw van Karl Gross en Andreas Hilden van EGS werd het onderwerp ‘supply chain optimalisatie van Beieren naar Rotterdam’ besproken. Een actueel onderwerp nu de haven afstevent op een record jaar.
Port Performance, Availability Equipment Hinterland en Supply Chain Transparency waren thema’s die aan tafel werden besproken.

Kijk hier en luister hier het webinar terug.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

EMO en JERA Trading: samenwerking in grondstof voor zonnepanelen

Nieuws

Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) en JERA Trading hebben een contract voor vijf jaar getekend om samen gezuiverde kolen te leveren voor de productie van silicium. Deze stof is nodig voor de productie van zonnepanelen (fotovoltaïsche cellen) en geïntegreerde computerchips.

Binnen het samenwerkingsverband om gezuiverde kolen te produceren, op de markt te brengen en te verkopen zal JERA Trading zorgen voor de inkoop, het transport en de marketing- en saleskennis. EMO zorgt voor de overslag-, opslag- en productiefaciliteiten.

EMO is met name actief op de markt voor ijzererts en kolen en is haar productportfolio van droge bulkgoederen verder aan het diversifiëren. Levering aan de gespecialiseerde siliciumindustrie sluit goed aan op de competenties en technische apparatuur van EMO. Voor het zeven en wassen van steenkool heeft EMO op haar terminal een 10 hectare groot perceel beschikbaar met een recent gerenoveerde was- en zeefinstallatie. Bij het fabricageproces wordt gebruik gemaakt van een gesloten watercircuit en er wordt nagenoeg geen uitstoot geproduceerd.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Exoskelet biedt ondersteuning bij fysiek werk

Insight

Gaurav Genani is de bedenker van de innovatieve SkelEx. Dit niet-aangedreven exoskeleton voor het bovenlichaam verlicht werkzaamheden waarbij armen intensief gebruikt worden. Gaurav Genani is geboren en getogen in India, maar kwam naar Nederland in 2010 om te studeren aan de TU Delft. Inmiddels is hij met zijn start-up gevestigd in het Innovation Dock op RDM Rotterdam waar hij zijn prototype test en optimaliseert.

Nieuwe manier van werken
In zijn visie werkt hij niet alleen aan een exoskeleton, maar zorgt hij ervoor dat mensen op een nieuwe manier kan laten werken. Dat menselijke aspect is ontstaan tijdens zijn studie: “Als je echt begrijpt waartoe een mens wel en niet toe in staat is, pas dan kan je iets ontwikkelen om hem te ondersteunen.” Voor zijn persoonlijke beweegredenen, bekijk deze inspirerende video:

Samenwerking met Bilfinger Industrial Services
Op dit moment test Bilfinger Industrial Services de innovatie. Samen hebben Bilfinger en SkelEx een oplossing ontwikkeld voor schilders en werken ze aan een apparaat voor steigerbouwers. Bastiaan Spoelstra, Directeur Business & Product Development bij Bilfinger: ‘In samenwerking met startup SkelEx ontwikkelen wij een middel dat ergonomische ondersteuning biedt aan mensen die fysiek zwaar werk doen: het exoskelet. Onze medewerkers doen tientallen jaren lichamelijk zwaar werk, waardoor zij last kunnen krijgen van fysieke klachten. Het exoskelet kan een belangrijke rol spelen in het reduceren van deze klachten en dus in het duurzaam inzetbaar houden van mensen die lichamelijk zwaar werk doen.’

Zelf een prototype ontwikkelen?
Heb jij een technisch idee wat je wilt testen of wil je een prototype ontwikkelen? Met de Innovation Connector van RDM heb je via één loket toegang tot onder andere industriële robotarmen, 3D-printers, CNC-frezen, lasersnijders of een waterloopkundig laboratorium. Naast alle technische faciliteiten helpen RDM’s innovatieve bedrijven en kennisinstellingen je graag verder met hun kennis en ervaring.

Innovatie

Rotterdam wil 's werelds slimste haven zijn. Om onze koppositie te behouden moeten we blijven vernieuwen. Innovatie is een cruciaal middel om de beoogde veranderingen in energietransitie en digitalisering Rotterdam te realiseren.

Haven en Voorne Putten veiliger en beter bereikbaar

Persbericht

Vandaag is het aangepaste Stenen Baakplein in het uiterste westen van de Rotterdamse haven officieel geopend. Deze aansluiting van de uitvalsweg voor het eiland Voorne Putten (N218) op de Rijksweg N15 naar Rotterdam heeft het Havenbedrijf Rotterdam gereconstrueerd om de veiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. De werkzaamheden waren in november 2016 begonnen.

De voornaamste aanpassing is de bouw van een viaduct. Daardoor is het gelijkvloerse kruispunt ten zuiden van het Stenen Baakplein veranderd in een ongelijkvloerse kruising. Door de aanleg van vrij liggende fietspaden wordt het fietsnetwerk van de haven versterkt en verbetert de verkeersveiligheid. “Veel eilanders werken in de haven. Door de reconstructie is het woon- werkverkeer voor de bedrijven in de omgeving aanzienlijk verbeterd. Het autoverkeer kan nu ongehinderd in- en uitvoegen op de N15. De aanleg van veilige en vrij liggende fietspaden stimuleert bovendien het fietsgebruik en zorgt voor duurzamer woon-werkverkeer en een schonere omgeving. Goede bereikbaarheid is van cruciaal belang voor de haven van Rotterdam”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Bereikbaarheid

Om de positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt de Rotterdamse haven continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Hierbij wordt gezocht naar duurzame oplossingen om Europa optimaal te ontsluiten over de weg, per spoor, via pijpleidingen, kust- en binnenvaart.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Miriam Maes volgt Rutger van Slobbe op als voorzitter Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam

Persbericht

Miriam Maes is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam. Dat heeft de Raad van Commissarissen besloten. Maes had al sinds 1 januari 2016 zitting in de Raad van Commissarissen.

Ze volgt Rutger van Slobbe op die sinds 2006 zitting had in de Raad van Commissarissen en sinds mei 2011 voorzitter van de Raad was. De derde termijn van Van Slobbe eindigt per 1 januari 2018. Commissarissen kunnen maximaal drie termijnen van vier jaar benoemd worden.

Miriam Maes: “Ik ben al twee jaar met veel betrokkenheid commissaris van het Havenbedrijf en zeer vereerd dat ik de komende jaren leiding mag geven aan de Raad. De haven bevindt zich in een zeer interessante periode in haar bestaan die de komende tijd veel veranderingen zal brengen voor het haven-industrieelcomplex. Ik hoop daar vanuit deze rol mijn bijdrage aan te kunnen leveren. ”

Rutger van Slobbe. Foto: Marc Nolte

Rutger van Slobbe: “Ik ben blij dat we met Miriam Maes een uitstekende voorzitter voor de Raad van Commissarissen hebben gevonden. Ik heb sinds 2016 heel graag met haar samengewerkt in de Raad, en ben ervan overtuigd dat zij deze belangrijke rol bij het Havenbedrijf op uitstekende wijze zal vervullen. Ik neem na de maximale drie termijnen als commissaris en voorzitter afscheid en kijk terug op een periode waarin het Havenbedrijf zich sterk en flexibel heeft getoond, met name in het licht van de grote veranderingen die zich aandienden en blijven aandienen.”

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf: “Het Havenbedrijf is allereerst grote dank verschuldigd aan Rutger van Slobbe, die de afgelopen twaalf jaar zijn rol als commissaris en voorzitter van de Raad op uitstekende wijze heeft vervuld. We verwelkomen met Miriam Maes een nieuwe voorzitter die we kennen als een zeer kundig commissaris die veel, voor de haven zeer relevante, kennis koppelt aan een scherpe blik die een commissaris moet hebben. We wensen haar veel succes in deze nieuwe rol.”

Met de benoeming van Miriam Maes ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen die binnen afzienbare termijn zal worden ingevuld.

Onderscheiding Van Slobbe

Rutger van Slobbe kreeg donderdag 14 december op de Dag van de Haven het Groot Anker van het Havenbedrijf Rotterdam uitgereikt. De hoogste onderscheiding van het Havenbedrijf werd pas vijf keer eerder uitgereikt. Van Slobbe ontving de onderscheiding uit handen van Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, als blijk van dank voor zijn grote bijdrage die hij in diverse functie in zijn lange carrière heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Rutger van Slobbe (links) en Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf (rechts). Foto: Ries van Wendel de Joode.

CV Miriam Maes

Miriam Maes (1956) heeft een brede, internationale ervaring in operationele management functies bij Unilever, ICI, Texas Utilities en EDF. Na de eerste twintig jaar van haar loopbaan vooral in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt te hebben, ligt de afgelopen vijftien jaar het accent van haar werkzaamheden met name op de energiesector en klimaatverandering.

Maes was onder meer Adviseur van het Ministerie van Energie en Klimaatverandering in het Verenigd Koninkrijk en Senior Fellow van het Klimaat en Energie Programma van de trans-Atlantische Think-Tank ‘The German Marshall Fund of the United States’.

Zij is eveneens oprichter en Co-Chairman van het “Energy Transition Forum 2.0”, een platform voor dialoog tussen bedrijven en de overheid in de Verenigde Staten en Europa over de manier waarop de transitie naar een veilig, betaalbaar energiesysteem met een lage CO2-uitstoot kan worden versneld.

Miriam was tot mei van dit jaar Voorzitter van de Raad van Bestuur van het de beursgenoteerde Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Miriam Maes heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in Londen. Ze is afgestudeerd aan Nyenrode Business University.

Pilot ‘fixed windows’ binnenvaart bij ECT

Nieuws

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) wil de dienstverlening aan barge operators verder uitbreiden en beter inspelen op de verschillende marktsegmenten van de binnenvaart. In januari start Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call-sizes. Hiermee wil de containerterminal de dienstverlening aan barge operators uitbreiden en beter inspelen op de verschillende marktsegmenten in de binnenvaart. Bij een geslaagde pilot gaat ECT deze service aan de markt aanbieden.

De fixed windows zijn bedoeld voor barge operators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen. Voor barge operators die deze mogelijkheid niet hebben, blijft de reguliere werkwijze van kracht of er kan gekozen worden voor het Barge Transferium Maasvlakte.

Drie maanden
Aan de pilot, die in principe drie maanden zal duren, doet een drietal binnenvaartcombinaties mee: HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk/Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger & Schmidt en European Gateway Services. De voorwaarden hebben, naast de grootte van de call-size, betrekking op het vaarschema in Rotterdam, het kunnen garanderen van vaste wekelijkse calls, punctualiteit en gegevensuitwisseling.

Keuze mogelijkheid
Leo Ruijs, CEO van ECT: “Met deze pilot, die we hopelijk succesvol kunnen omzetten naar een nieuwe service, bieden we de markt opnieuw een keuzemogelijkheid. Fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte zijn naast de gewone binnenvaartafhandeling services waarmee we recht doen aan de diversiteit binnen de container binnenvaart. De barge operator krijgt keuzes op basis van zijn eigen mogelijkheden. Tevens willen we met deze nieuwe services een volwassen klantrelatie aangaan met de containerbinnenvaart.”

Bron: ECT

Brexit en Port of Rotterdam

Nieuws

Met het bereiken van een scheidingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, breekt voor het bedrijfsleven een belangrijke periode aan. Hoe zal de relatie tussen het VK en de EU er na 29 maart 2019 uit zien? Voor het haven-bedrijfsleven in Rotterdam is het van belang dat bedrijven zich zo goed mogelijk voorbereiden en veranderingen minimaal zijn. Dit vraagt een sterke inzet van het bedrijfsleven zelf, maar zeker ook van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Voor Rotterdam is qua volume het Verenigd Koninkrijk na Rusland het tweede herkomstland voor de via de zee aan- en afgevoerde goederen. Na Duitsland, België en Rusland is het land vierde qua totale overslag met een klein 40 miljoen ton (8,5% van het Rotterdamse totaal). De Britse import bestaat vooral uit Shortsea: Roll-on/Roll-off (RoRo) lading, containers en natte bulk. De Britse export naar Nederland bestaat vooral uit natte bulk (met name Noordzee olie) en shortsea en RoRo lading.

De grootste bedreigingen voor de haven van Rotterdam bij een Brexit zijn de kwaliteit en capaciteit van de douane. Schattingen van de Douane Rotterdam zijn dat er per 30 maart 2019 meer dan honderd goed opgeleide extra douaniers in Rijnmond nodig zijn. Hiernaast ook nog de extra controle en inspectiepunten voor de NVWA en de nodige extra dierenartsen, wat een uitdaging gaat zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de douane in het VK. Daar is het ook maar de vraag of de douane capaciteit in 2019 zo veel extra declaraties kan verwerken.

Douane declaraties betekenen ook meer wachttijden met de nodige kosten voor de verladers en vervoerders, maar ook extra congestie in het havengebied. Short sea en roro terminals verwachten dat de beschikbare ruimte om de wachtende vrachtauto’s op te vangen te beperkt is en het zal een van de uitdagingen van o.a. het havenbedrijf zijn, hierin te faciliteren. Niet alleen ruimte op de terminal, mogelijk kunnen de wachttijden ook impact hebben op het gebruik van de publieke infrastructuur door lange files voor de terminal (A15).

De Nederlandse overheid moet samen met het bedrijfsleven de capaciteits- en kwaliteitsuitdagingen van de douane en infrastructuur gaan oppakken. Net zoals het voorbereiden van bedrijven op contingencyplannen om ervoor te zorgen dat de overgang zo voorspelbaar mogelijk gaat zijn.

Voor de Europese Unie is het van belang dat ze naast het capaciteitsprobleem in de onderhandelingen ook inzet op goede afstemming van de digitale infrastructuur: de IT-systemen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk goed op elkaar moeten aansluiten. Tenslotte is het van belang dat de Europese ervoor zorgt dat er een level playing field komt. Als er afspraken worden gemaakt dan moeten deze gaan gelden tussen alle havenplaatsen op het continent en het Verenigd Koninkrijk, met dezelfde procedures.

Het is onzeker hoe de wereld er op 29 maart 2019 uitziet: is er een handelsverdrag, komt er een transitieregeling onder de voorwaarden van acquis of is het Europese blok toch gezwicht voor bilaterale afspraken met het Verenigd Koninkrijk? Het is dan ook niet zeker wel vorm van tarifering gaat gelden voor de producerende bedrijven in het Havengebied. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven met zowel productie-eenheden in het VK als in Rotterdam. Alle producerende en handelende bedrijven zullen in ieder geval in meer of mindere mate last krijgen van dalende volumes door zowel tarieven als lagere economische groei en de fluctuerende wisselkoersen. Er zullen niet veel winnaars zijn.

Kerst in FutureLand

Persbericht

Verwonder je over de duizenden lichtjes!
Tijdens de kerstvakantie is FutureLand ondergedompeld in kerstsfeer. Kom langs voor een romantische lichtjestour met de FutureLand Ferry, volg een audiotour in het interactieve informatiecentrum of laat de kinderen tijdens leuke workshops of de gratis rondleiding alles ontdekken over de modernste haven van de wereld. Een fossielenexpeditie met het hele gezin kan op tweede Kerstdag.

Lichtjestours
December & januari
Tijdens de korte winterdagen maak je bijzondere vaartochten in het donker langs de moderne, nieuwe terminals van Maasvlakte 2. Dankzij de sprankelende verlichting wordt de Rotterdamse haven ook wel de grootste kerstboom van Nederland genoemd. Bewonder aan boord van de FutureLand Ferry het spannende spel van donker en licht en verwonder je over de talloze lichtjes.

Praktische informatie
Op 10, 17 en van 26 t/m 30 december en van 2 t/m 5 januari gooit om 17.00 uur de FutureLand Ferry de trossen los voor een sprankelende lichtjestour. De lichtjestour duurt ongeveer een uur met aan boord een deskundig voorlichter. FutureLand is met uitzondering van 30 december gesloten op zaterdagen en maandagen. Op tweede kerstdag is FutureLand open. Reserveer de lichtjestour via www.futureland.nl.

Gratis kinderrondleidingen
Tijdens de kerstvakantie kunnen de jonge bezoekertjes en hun ouders/begeleiders deelnemen aan een leuke en actieve kinderrondleiding. De rondleidingen starten om 14.00 uur met een grappige korte film. Daarna gaan de kinderen met hun ouders zelf aan de slag: met een speurtocht op ontdekking in en om FutureLand. De speurtocht is er op twee niveaus: voor kinderen van 6-9 jaar en voor kinderen vanaf 10 jaar. Deelname aan de kinderrondleiding is gratis, reserveren is niet nodig.

Kinderworkshops
Beeldend kunstenaar en kunstdocent Joanna Smolarz (Kunstatelier het Kruithuis) geeft tijdens de kerstvakantie verschillende workshops voor kinderen. Ze beschildert met verschillende technieken - zoals aquarel, acryl, potlood en viltstiften - stenen die zij zelf verzamelt op het Maasvlaktestrand. Ook leert ze kleine zeedieren kleien en is er de mogelijkheid om een echt canvasdoek te beschilderen.

Praktische informatie kinderrondleidingen en kinderworkshops
De kinderrondleidingen en kinderworkshops worden 26, 27 en 30 december en 3 en 7 januari aangeboden. De gratis kinderrondleidingen starten om 14.00 uur en duren een uur.
De workshops vinden plaats tussen 12.00 uur en 16.00 uur, aanschuiven kan op elk gewenst moment. Kosten zijn € 2,00 per workshop, materiaal en begeleiding inbegrepen. Voor volwassen is er dagelijks een gratis instappresentatie van 13.15 uur tot 13.45 uur.

Fossielenexpeditie
Onder leiding van ervaren fossielenspeurder Walter Langendoen wordt 26 december en 7 januari een expeditie georganiseerd. Op het Maasvlaktestrand geeft Walter uitleg over het zoeken naar archeologische en paleontologische schatten. Zijn verzameling van duizenden vondsten omvat inmiddels gefossiliseerde hyenakeutels, mammoetbotten, woelmuiskiesjes en nog veel meer.

Praktische informatie
De strandexpedities duren ca. 135 minuten. Om 11.15 uur start in het centrum een inleiding om vervolgens om 11.30 uur met de bus richting het strand te vertrekken. Voor meer informatie en reserveren zie www.futureland.nl

Fototentoonstelling ‘Toeziend oog’
Heel de wereld kwam kijken hoe Nederland een haven opspoot in de 17 meter diepe Noordzee. Ontelbare foto’s zijn er gemaakt. Door mensen die met eigen ogen wilden zien hoe dat in zijn werk ging. Uit voornamelijk foto’s van bezoekers is een unieke expositie samengesteld. Kijk mee en beleef opnieuw de verwondering die aan al dit beeldmateriaal vooraf ging. De tijdelijke tentoonstelling is tot 25 februari 2018 te zien.

Reis door 100 jaar havenontwikkeling
Elke zondag (ook in de kerstvakantie op 24 en 31 december) vertrekt een luxe touringcar vanaf het busplatform op Rotterdam CS of het Willemsplein aan de voet van de Erasmusbrug dwars door de haven naar informatiecentrum FutureLand. Onderweg komt de haven tot leven en zie je de havengebieden met verschillende vormen van industrie. Midden in de ontwikkeling van het jongste havengebied biedt het interactieve informatiecentrum uitzicht op de modernste containerterminals in bedrijf. Vanuit FutureLand maak je een uitgebreide rondvaart van anderhalf uur. Aan boord vertelt een deskundige voorlichter uitgebreid over de modernste haven ter wereld.

Praktische informatie
De Haventijdreis wordt aangeboden op alle zondagen. Reserveer via 010-275 99 88 of reserveringen@spido.nl.

Over FutureLand
FutureLand is toegankelijk voor jong en oud, je beleeft er de haven van de toekomst. FutureLand ligt midden in de Rotterdamse haven en biedt uitzicht op Maasvlakte 2 in ontwikkeling. Het informatiecentrum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag en op zondag. Van 1 mei tot 1 oktober is FutureLand ook alle zaterdagen geopend. De toegang is gratis. De FutureLand Express en de FutureLand Ferry staan het gehele jaar klaar voor rondritten en vaartochten door de nieuwe havens.

Het informatiecentrum is in de ANWB-verkiezing Leukste uitje van 2017 gekozen als tweede leukste uitje van Zuid-Holland.
Bekijk het jaarprogramma 2018 op www.futureland.nl.
Adres FutureLand: Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte, Rotterdam Havennummer 8360.

Advertisment ad adsense adlogger