Archive for maart 2020

Aw stelt Stichting Stadgenoot onder verscherpt toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt corporatie Stichting Stadgenoot uit Amsterdam onder verscherpt toezicht. Aanleiding is de negatieve beoordeling van de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen.

5 overtredingen bij verkennende inspecties ‘varend ontgassen’ in najaar 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt, samen met Rijkswaterstaat en omgevingsdiensten verkennende inspecties voor het varend laten verdampen van restlading (ook wel ‘varend ontgassen’). Afgelopen najaar constateerde de ILT dat binnenvaartschepen nog regelmatig de wet overtreden. Bij een 1e pilot waren 5 van de 70 passerende schepen in overtreding. Nog 1 schip bracht toen mogelijk ook schadelijke stoffen in de lucht, nader onderzoek hiernaar loopt nog. Dit staat in de Kamerbrief van de inspectie, waarover minister Van Nieuwenhuizen vandaag de Kamer informeert. Dit jaar staan nog minimaal 3 inspectiemomenten gepland.
Advertisment ad adsense adlogger