Archive for november 2020

Bewustwordingscampagne #daaromarchiveren

Overweg blijft zwakste schakel op het spoor

Het Nederlandse spoor is één van de veiligste in Europa, maar er is nog ruimte voor verbetering. In 2019 vinden 25 zware ongevallen plaats, waarbij 11 mensen om het leven komen. Overwegen blijven de zwakste schakel in het spoornetwerk. Vorig jaar gebeuren 14 ongevallen bij overwegen, met 9 dodelijke slachtoffers, 3 zwaargewonden en 13 lichtgewonden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is vanuit het programma ‘Veiligheid op het spoor’ gestart met extra aandacht voor het veiligheidsbeheerssysteem én met de veiligheidscultuur in de spoorsector. Dat staat in het jaarverslag over de spoorwegveiligheid in 2019.

ILT inspecteert op risico’s opwerking bodemas

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start met inspecties bij bedrijven die bodemas bewerken. Bodemas is een restproduct dat ontstaat bij het verbranden van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen in een afval-energiecentrale (AEC). AEC’s en opwerkbedrijven halen waardevolle stoffen uit deze bodemas; dat heet opwerken. De stoffen uit de as worden elders gerecycled. Het bodemas wordt onder meer gebruikt als fundering van wegen, ophoging bij geluids- en zichtwallen en in steun- en afdeklagen bij stortplaatsen.

Nationaal Archief sluit aan bij Musea bekennen kleur

Verhuisdiensten zonder vergunning meestal niet toegestaan; ILT start controle, voorlichting en aanpak verhuisbedrijven

Consumenten die gaan verhuizen kunnen hiervoor een gerenommeerd verhuisbedrijf inschakelen. Ook is het mogelijk om op een verhuisplatform op internet iemand te vinden die goedkoop verhuisdiensten aanbiedt. Uit een inventarisatie blijkt dat veel aanbieders van verhuisdiensten niet over de vereiste vergunning beroepsvervoer beschikken. ”Een consument loopt daarmee het risico dat zijn inboedel langs de weg komt vast te staan.” De ILT gaat daarom verhuisbedrijven controleren en voorlichten.

Zoeken naar vergeten aardbevingen in VOC-archieven

Samenwerking DSO-LV: wie bewaart wat

Verantwoordelijkheden duurzame toegankelijkheid binnen DSO

Hotspot COVID-19: eerste lijsten vastgesteld

Invordering dwangsommen bij drie bedrijven wegens overtredingen Besluit bodemkwaliteit

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vordert bij drie bedrijven dwangsommen van elk minimaal 7.500 euro. Reden is dat de betreffende bedrijven zich niet aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit houden. Dit besluit stelt regels die ervoor moeten zorgen dat er geen extra risico’s ontstaan voor de bodem en het grondwater bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Schoon grondwater is van belang met het oog op de kwaliteit van ons drinkwater.
Advertisment ad adsense adlogger