Archive for februari 2021

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd in een nationaal elektronisch register en meegenomen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van vervoerders en vervoersmanagers. In Nederland wordt, afhankelijk van de overtreding, een aantal strafpunten toegekend. Als een vervoerder de drempelwaarde overschrijdt, dan kan deze de communautaire vergunning (Eurovergunning) kwijtraken; ook kan een vervoersmanager ongeschikt worden verklaard. Met het puntensysteem is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beter in staat om notoire overtreders van de weg te halen en evenwicht in de markt te waarborgen.

ILT doet herinspecties bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet bij 77 nieuwe inspecties door het hele land dat de werkwijze bij veel testlocaties -met name van de GGD- sterk is verbeterd. Toch voeren nog 4 van de 32 GGD-locaties het afval dat mogelijk besmet is met Covid-19 als regulier bedrijfsafval af. Van de commerciële testlocaties gaat dit bij 14 van de 35 bezochte locaties nog niet goed. Ook bij het verpakken en vervoeren van de afgenomen monsters worden regelmatig regels overtreden. De ILT blijft toezien op de juiste afvoer van mogelijk besmettelijk afval en testmateriaal. Dat doet ze waar nodig samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toeziet op de kwaliteit en veiligheid van de testen en de verleende zorg.

80 jaar Februaristaking

Regionale luchthavens ervaren effecten coronacrisis

De vliegvelden Maastricht Aachen Airport (MAA), Lelystad Airport (LA) en Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hebben het afgelopen jaar geen overschrijdingen voor geluid laten zien. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar handhavingsrapportages 2020 over deze 3 regionale vliegvelden. De wereldwijde coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen en sterk afgenomen vliegbewegingen zijn daarbij van grote invloed.

Neem 1 maart deel aan de zoomsessie (in)accessible

ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden wegvervoer aan

Vanaf 1 februari heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de handhaving bij de overschrijding van rij- en rusttijden in het wegvervoer en bij fraude met de tachograaf verscherpt. Reden voor de aanscherping is dat de ILT ziet dat ondernemers en chauffeurs de wet blijven overtreden en hierbij steeds naar andere vormen en manieren van fraude zoeken. Bij wegcontroles kan voortaan over een langere periode worden beboet bij constatering van ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden. Hierdoor wordt de pakkans op overtredingen tijdens wegcontroles aanzienlijk groter. Daarnaast past dit bij een meer geharmoniseerde handhaving in Europese lidstaten. In andere Europese landen is verder terug in de tijd kijken tijdens wegcontroles namelijk al gebruikelijk. Bij manipulatie met de tachograaf kunnen zowel de transportonderneming als de vrachtwagenchauffeur worden beboet.

Informatiebeheer NU! Rijksoverheid goed bekeken

Woningcorporaties in een spagaat: keuzes zijn nodig

In 2019 realiseren de woningcorporaties 78% van de nieuwbouwplannen voor dat jaar. Beter dan in 2018, toen dit percentage 61% was. De voorraad sociale huurwoningen neemt in 2019 voor het eerst in jaren weer iets toe. Ook de investeringsvoornemens zitten in de lift. Toch lopen corporaties aan tegen verschillende beperkingen om door te kunnen pakken met het verbeteren van bestaande woningen en het opleveren van nieuwbouw. Alleen samenwerking op landelijk en gemeentelijk niveau kan de impasse echt doorbreken en kritieke belemmeringen wegnemen: meer geld alleen is niet voldoende. De politiek en corporaties moeten keuzes maken: niet alles is mogelijk. Dit blijkt uit de ‘Staat van de corporatiesector’ van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het rapport ‘Realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties’. De Staat wordt vandaag door de minister van BZK aan de Kamer aangeboden.

Een archief doorzoeken gaat nu in seconden, in plaats van jaren

Advertisment ad adsense adlogger