Archive for mei 2021

Nieuwe COVID-19 regels voor internationale personenvervoer uit (zeer-) hoogrisicogebieden

Vanaf 1 juni treedt de wijziging in de Wet publieke gezondheid artikel 58P in werking. In combinatie met de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, worden in deze wetswijziging onder andere de quarantaineplicht, de verplichte quarantaineverklaring en de verplichte negatieve testuitslag in het internationale personenvervoer geregeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen als toezichthouder als het gaat om het toezicht op de vervoersondernemingen (luchtvaart, spoor, water en weg) en niet als het gaat om de passagiers. 

Succesvol samengaan, hoe doe je dat?

ILT beoordeelt nieuwkomers wegtransport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) plant dit jaar extra inspecties bij ondernemingen in het wegtransport die in 2018 en 2019 zijn gestart. De ILT zet hiervoor zogenaamde ‘systeembeoordelingen’ in. Hiermee wil de ILT meer inzicht krijgen in hoeverre deze nieuwkomers de vervoerswetgeving naleven en hoe zij binnen hun bedrijf die naleving borgen.

Jaarverslag ILT; Toezicht in coronatijd

Veel is anders gegaan in 2020 door corona. Dit gaf binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boost aan het informatiegestuurde toezicht en de innovaties waar al aan werd gewerkt. Met het jaarverslag 2020 , dat op 19 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd, toont de inspectie hoe ondanks de wereldwijde pandemie met veel inzet en flexibiliteit de grootste maatschappelijke risico’s werden aangepakt. Ook is 2020 het jaar dat de ILT in de nieuwe organisatie ging werken. 

Eurovisie Songfestival

Aantal plekken op de studiezaal wordt uitgebreid vanaf 14 juni

ILT test het op afstand uitlezen van tachograafplichtige voertuigen

Toezichthouders in Europese landen die handhaven op het wegvervoer moeten vanaf medio juli 2024 beschikken over apparatuur om op afstand smart tachografen uit te lezen. Vooruitlopend daarop test de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op dit moment verschillende systemen hiervoor. Daarmee zet de ILT een volgende stap in de aanpak van tachograaffraude.

Zoekintranscripties.nl nu al beschikbaar gesteld voor publiek

ILT brengt risico’s mainport Rotterdam in kaart

De mainport Rotterdam is het grootste industriële complex van Nederland en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Met het uitbrengen van de Staat van mainport Rotterdam 2021 brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het eerst informatie over risico’s en uitstoot bij elkaar in kaart. Zo ontstaat een beter beeld van de veiligheid in de regio en de impact die alle bedrijvigheid heeft op de leefomgeving en het milieu. Vandaag stuurt minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze nieuwe rapportage van de ILT naar de Tweede Kamer.

ILT: Merendeel F1-categorie vuurwerkfonteinen onveilig

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het onderzoek naar fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) afgerond, waarbij in totaal 114 verschillende soorten vuurwerk zijn getest. Hiervan is 56% (merendeels fonteinen) afgekeurd; de importeurs zijn met een last onder dwangsom verplicht om deze artikelen van de markt te halen en te vernietigen. 25,5% blijkt van afwijkende kwaliteit, dat alleen na aanpassingen op de markt mag worden gebracht. De ILT vindt het zorgelijk dat slechts 18,5% van het onderzochte F1-vuurwerk volledig in orde was, omdat fop- en schertsvuurwerk het hele jaar mag worden verkocht aan en wordt gebruikt door met name jonge consumenten.
Advertisment ad adsense adlogger