Archive for juni 2021

Regionale keringen correct getoetst op veiligheid

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in de periode 2019-2020 de regionale keringen en waterkerende kunstwerken die zij in beheer heeft langs 15 kanalen (totale lengte van circa 523 km) getoetst aan de geldende veiligheidsnormen. De Inspectie leefomgeving en transport (ILT) heeft deze toetsingen gecontroleerd en vastgesteld dat deze volgens de voorschriften zijn uitgevoerd.

Open op Orde

Open-datapagina WOII

Samenstelling benzine schaadt mens en milieu in Afrika

Brandstoffen die in Nederland worden geproduceerd voor de Afrikaanse markt bevatten hoge gehalten benzeen, zwavel en mangaan. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens en vervuilen het milieu. Dat blijkt uit het onderzoek van TNO Petrol fuel quality and its effects on the vehicle technology and the environment. Het onderzoek is in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitgevoerd.

Digitaal toegankelijk maken van de website

Projecten Engelandvaarders en Arbeidsinzet van start

Handreiking WARC-validatie nu beschikbaar

ILT voortrekker met tweede internationale webconferentie over uitstoot zeevaart

De online conferentie over de handhaving op zwaveluitstoot van zeeschepen in december 2020 viel internationaal in de smaak. Daarom organiseert het programma Schoon Schip van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op maandag 21 juni al snel een tweede webconferentie. Ook dit keer nemen zo’n 60 deelnemers vanuit de hele wereld deel. Zo geeft Nederland invulling aan de voortrekkersrol om kennis over innovatieve manieren van handhaven wereldwijd uit te wisselen. Programmamanager Marco Buitelaar: “Best-practices uit verschillende landen worden gepresenteerd. Anderen kunnen daar van leren en ook zo gaan werken. Als over de hele wereld de handhaving op scheepsuitstoot verbetert, draagt dat bij aan het terugdringen van de schadelijke gevolgen voor mens en milieu.”

3,8 miljoen euro voor digitale ontsluiting VOC-archieven

Europees Kampioenschap voetbal van start

Advertisment ad adsense adlogger