Archive for juli 2021

Woningcorporaties tijdelijk meer ruimte om getroffenen overstromingen Limburg aan woningen te helpen

Woningcorporaties krijgen tijdelijk meer ruimte om een woning aan te bieden aan mensen die niet in hun woning terecht kunnen door de overstromingen in Limburg. De ILT/Autoriteit Woningcorporaties (Aw) stelt de corporaties met woningaanbod rondom de overstroomde gebieden in staat om samen met andere partijen een bijdrage te leveren aan het bieden van onderdak voor gedupeerden. Dat laat de Aw vandaag weten aan de betreffende woningcorporaties.

Koloniën van Weldadigheid op Unesco-Werelderfgoedlijst

Tom De Smet – directeur Archieven, Dienstverlening en Innovatie bij Nationaal Archief

Eerste mijlpaal vernieuwde handreiking Waardering en selectie

Dreigingsbeeld Milieu-criminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Als samenleving draaien we op voor zowel de milieu- als de economische schade. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit staat in het Dreigingsbeeld Milieu­criminaliteit 2021 dat vandaag is overhandigd aan de Strategische Milieukamer.

ILT verruimt tijdelijk rij- en rusttijden voor hulpvervoer rampgebied Limburg

Door de overstromingen is de regio Limburg bestempeld als rampgebied. Door deze noodsituatie kunnen vervoerders en chauffeurs van vrachtwagens zich mogelijk niet altijd houden aan de geldende rij- en rusttijden. Daarom heeft de ILT besloten tot een tijdelijke verruiming van de rij- en rusttijden, die geldt tot maandag 2 augustus. Inmiddels zijn de brancheorganisaties en de politie hierover geïnformeerd.

ILT en politie stoppen illegaal wegmengen van verontreinigde diesel in stookolie

Dit voorjaar onderzoekt een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een transporttank met dieselolie die van Engeland via Nederland onderweg is naar België. Na overleg met de Landelijke Eenheid van de politie volgt een analyse van de olie. Daaruit blijkt dat deze dieselolie een grote hoeveelheid chloor bevat. Deze dieselolie zou worden weggemengd in de stookolie, die vervolgens wordt gebruikt voor de voorstuwing van zeeschepen. Hierdoor komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. De Belgische autoriteiten hebben deze dieselolie inmiddels aangemerkt als afvalstof waardoor deze dieselolie niet meer in de stookolie mag worden weggemengd. Alleen dit jaar zijn al 75 tanks vol dieselolie van Engeland naar België overgebracht. Door tussenkomst van de ILT en politie is deze lucratieve handel stopgezet.

Nieuwe homepage KIA

Standaardisatieraad Nationaal Archief stelt MDTO vast

Afelonne Doek wordt nieuwe algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief

Advertisment ad adsense adlogger