Archive for februari 2022

Lasten onder dwangsom voor Chemours om herhaling overschrijding quota F-gassen te voorkomen

Het chemieconcern Chemours heeft meer gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) op de Europese markt gebracht dan is toegestaan. Om een nieuwe overschrijding door Chemours te voorkomen, legt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) twee lasten onder dwangsom (LOD’s) aan het bedrijf op.

Aw: Corporaties willen bouwen, toch komt nieuwbouw onvoldoende van de grond

Er zijn te weinig woningen in Nederland. Ook de sociale huurwoningmarkt is vastgelopen. Voor mensen met lage inkomens komen steeds minder woningen beschikbaar, waardoor wachttijden oplopen. Woningcorporaties willen wel graag nieuwe, betaalbare woningen realiseren, maar kunnen dit onvoldoende. Om hier verandering in te brengen, is samenwerking noodzakelijk. Dit vraagt bijvoorbeeld meer voortvarendheid van gemeenten om de lokale prestatieafspraken over nieuwbouw te helpen uit te voeren. In de Staat van de corporatiesector 2021 vraagt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) daarom om meer aandacht en regie van gemeenten en Rijk: verbeter de condities zodat corporaties sneller, meer en betere woningen kunnen realiseren.

Bericht van de algemene rijksarchivaris

1942: Engelandvaarders in de Slag in de Javazee

Extra bestelling!

ILT waarschuwt voor het vervallen van claims voor geannuleerde vluchten

In maart 2022 is het twee jaar geleden dat veel vluchten zijn geannuleerd aan het begin van de corona-pandemie. Passagiers die tot nu toe nog geen geld hebben teruggekregen van de luchtvaartmaatschappij lopen het risico de claim daarop kwijt te raken. Na twee jaar vervalt namelijk de claim en dan kunnen passagiers later niet meer naar de rechter. Zij moeten dus op tijd –binnen twee jaar voor de vluchtdatum- een procedure bij de rechtbank starten. Daarna is dat niet meer mogelijk in Nederland.

Leerexpeditie Archiveren by design

Invoering nieuwe Archiefwet mogelijk begin 2024

Enquête klantpanel overheden

Herroeping onrechtmatig genomen besluit ingetrokken vergunning Taxi Horn Tours

Op 10 mei 2019 heeft Kiwa op instigatie van de ILT de communautaire vergunning besloten busvervoer van Taxi Horn Tours B.V. ingetrokken, omdat de ILT van mening was dat niet meer aan een vergunningsvoorwaarde werd voldaan. Taxi Horn Tours B.V. heeft opnieuw een vergunning aangevraagd, deze werd op 3 september 2019 door Kiwa verleend. Op 30 september 2021 heeft de ILT de intrekking van de oude vergunning herroepen, omdat gebleken is dat de vergunning destijds door een fout van de ILT ten onrechte was ingetrokken. Het betrof dan ook een onrechtmatig besluit.
Advertisment ad adsense adlogger