Archive for juni 2022

ILT waarschuwt voor schilderij op asbest-paneel in Tussen Kunst en Kitsch

In de Tussen Kunst en Kitsch-uitzending van woensdag 15 juni is een schilderij getoond dat op een paneel van asbest is geschilderd. De man die het schilderij naar het tv-programma meenam, wist niet dat het asbest bevat. Na contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch het item uit de herhaling van zaterdag en de online-versie gehaald. Handel en gebruik van voorwerpen met asbest -waaronder kunstobjecten- is vanwege de gezondheidsrisico’s niet toegestaan.

Nieuwe controles ILT op vervoer afvalstoffen in Noord-Brabant

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorige week samen met de Politie (landelijke eenheid) afvaltransportcontroles uitgevoerd op A58 bij Tilburg. Daarnaast zijn er bedrijfscontroles uitgevoerd bij 9 afvalverwerkingsbedrijven in de omgeving van Tilburg in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

Taxivervoer speciale doelgroepen kan veiliger

In maart, april, mei en juni 2022 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controles uitgevoerd op veilig taxivervoer voor speciale doelgroepen. Tijdens 13 actiedagen door het hele land inspecteerde de ILT 193 rolstoelbussen en 26 busjes voor leerlingenvervoer. De inspectie constateerde in totaal 30 overtredingen: hier was sprake van geen of onjuist gebruik van de gordel en/of losliggende lading.

Taxivervoer speciale doelgroepen kan veiliger

In maart, april, mei en juni 2022 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controles uitgevoerd op veilig taxivervoer voor speciale doelgroepen. Tijdens 13 actiedagen door het hele land inspecteerde de ILT 193 rolstoelbussen en 26 busjes voor leerlingenvervoer. De inspectie constateerde in totaal 30 overtredingen: hier was sprake van geen of onjuist gebruik van de gordel en/of losliggende lading.

Het verhoor van Robbie Wijting, een jonge Engelandvaarder

Ondeugdelijke gaasverpakking leidt tot onjuiste gevaarindeling consumentenvuurwerk

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat consumentenvuurwerk niet altijd de juiste gevaarindeling (classificatie) meekrijgt. Omdat in Nederland alleen vuurwerk van de laagste gevarenklasse mag worden opgeslagen, wordt een deel van het vuurwerk van een hogere klasse voorzien van een speciale verpakking. Deze gaasverpakking, bedoeld om het vuurwerk lager te kunnen classificeren, functioneert al jaren onvoldoende. Omdat de fabrikanten de gaasverpakking verbeterden, nam het aantal afgekeurde vuurwerkartikelen de laatste jaren af. Echter, nu blijkt dat deze positieve trend niet doorzet én dat het risico op een massa-explosie aanwezig is. De ILT heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over haar bevindingen geïnformeerd met een signaalrapportage, die op 27 juni 2022 met de Tweede Kamer is gedeeld.

Leerexpeditie succesvol afgerond

Europese handhavers wegtransport kijken mee in Nederland

Op 13 en 14 juni controleerden verschillende handhavende partijen tijdens een gezamenlijke actie vrachtwagens in de omgeving van Zwolle. Naast de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Landelijke Eenheid van de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) waren vertegenwoordigers van de European Labour Authority (ELA) en inspecteurs uit Litouwen en Roemenië aanwezig. Doel van de gezamenlijke actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van kennis.

Project Arbeidsinzet: alle documenten zijn ingevoerd!

Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en de ILT versterken samenwerking

De Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijven gaan meer inspecties uitvoeren voor een schonere zee. Ze doen dit in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Woensdag 15 juni tekenen de ILT, Port of Rotterdam (PoR) en Port of Amsterdam (PoA) daarvoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Advertisment ad adsense adlogger