Archive for augustus 2022

iPRES 2022: 12 t/m 16 september

iPRES 2022: 12 t/m 16 september

Digitaal spreekuur MDTO: 22 september

Nieuwe afspraken in de maak voor toezicht en handhaving Wet gewasbescherming en biociden

Een aantal overheidsdiensten gaat werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit traject coördineren. De andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Unie van Waterschappen (UvW).

ILT waarschuwt jongeren voor gebruik illegale taxi’s

Een kwart van de jongeren maakt weleens gebruik van een illegale taxi. Dat blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze ‘snorders’ gebruiken zij voornamelijk omdat deze goedkoper zijn dan officiële taxi’s. Naast risico’s voor passagiers, vormen snorders oneerlijke concurrenten voor legale taxibedrijven. Voor de ILT ontwikkelde TeamAlert een aanpak om het gebruik van snorders onder jongeren te ontmoedigen.

Handreiking Archiveren by design vastgesteld

Rampjaar 1672: einde van gebroeders De Witt

Kwaliteit brandstoffen voor export buiten Europa moet omhoog

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt voor het toezicht strengere kwaliteitseisen aan brandstoffen die in Nederland worden geproduceerd en bedoeld zijn voor de export naar - voornamelijk - West-Afrikaanse landen. Deze eisen staan beschreven in een beleidsregel die vanaf 15 augustus 2022 ingaat. Het doel is dat brandstoffen die vanuit Nederland naar lagelonenlanden worden geëxporteerd veel minder stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Concreet betekent dit dat brandstoffen uiteindelijk niet meer dan 50 ppm (0,005%) zwavel bevatten en benzine maximaal 1% benzeen en minder mangaan bevatten. Dit zal in de landen waar de brandstoffen worden gebruikt, de uitstoot van schadelijke stoffen beperken en de luchtkwaliteit verbeteren.

Het Grote Kaartenboek – De bedijking van de Zijpe

‘Baas in eigen buik’ in het Nationaal Archief

Advertisment ad adsense adlogger