Archive for april 2023

CIO Dag 2023: duurzame toegankelijkheid staat op de agenda

CIO Dag 2023: duurzame toegankelijkheid staat op de agenda

Postzegels en ontwerpproces online

Unieke transcriptie-software nu open source beschikbaar

Update Innovatielab Tekstberichten

ILT ziet risico’s bij toepassing staalslakken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat de wettelijke regels voor het gebruik van staalslakken de risico’s voor mens en milieu niet voldoende afdekken. Deze conclusie trekt de ILT op basis van een studie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de ILT heeft gedaan. Bij het toepassen van staalslakken in grote hoeveelheden en in dikkere lagen ontstaan grotere risico’s, dan bij het opstellen van de wetgeving het uitgangspunt was. Deze risico’s gaan over het vrijkomen en verspreiden van (mogelijk) schadelijke stoffen in het milieu.   

Inzameling en verwerking E-waste kan beter

E-waste, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is één van de snelst groeiende afvalstromen in Nederland. Met het oog op het kabinetsbeleid om tot een circulaire economie te komen, is het belangrijk dat e-waste op een efficiënte en goede manier wordt ingezameld en gerecycled. Daarvoor moet het terechtkomen in een erkend circuit van bedrijven. Dit is helaas niet altijd het geval waardoor waardevolle grondstoffen verloren gaan met mogelijk risico’s voor mens en milieu ontstaan.

20 april: Open én Demo Donderdag

Open op Orde bij Nationaal Archief

Aanwinsten Nationaal Archief: archieven Buitenlandse Zaken en CDA-politici

Advertisment ad adsense adlogger