Archive for mei 2023

Intensivering drone-toezicht op haven Tata Steel levert geen illegale lozingen op

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2022 het drone-toezicht op de haven bij Tata Steel  geïntensiveerd. Er zijn geen illegale lozingen geconstateerd door schepen bij het laden en lossen. Dat schrijft de ILT in een tweede onderzoeksrapport dat vandaag is gepubliceerd en door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

ILT presenteert landelijk beeld staat van primaire waterkeringen in Nederland

Het rapport over de primaire waterkeringen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is vandaag naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin staat welke Nederlandse primaire waterkeringen wel en welke niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. In uiterlijk 2050 moeten alle keringen aan die normen voldoen.

Voldoende voortgang geboekt bij oversteken spoorwegovergang bijzonder voertuig

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in haar 6e jaarrapportage Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in op de nog openstaande aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ten opzichte van de 5e monitor rapportage over 2021 zijn er nog 2 openstaande aanbevelingen naar aanleiding van het ongeval in Dalfsen in 2016.

Rondetafelgesprek bewaren en beheren van chatberichten

Archieven over slavernij op de UNESCO-lijst

Open Donderdag: De menselijke maat van informatiehuishouding

Neem deel aan openbare review Voorkeursformaten

Maatschappelijke impact op mens en milieu staat centraal in toezicht ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2022 vergunningen verleend, geïnspecteerd, onderzoek gedaan, gesignaleerd, gewaarschuwd en gehandhaafd. Het uitgangspunt voor het toezicht was het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijk effect om de veiligheid, het vertrouwen en de duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen te vergroten. Hoe de ILT dit deed, is te lezen in het jaarverslag 2022 dat op 17 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nationaal Archief en Justid gaan vloeiend overbrengen informatie

Nieuw PID-beleid Nationaal Archief online beschikbaar

Advertisment ad adsense adlogger