Archive for juli 2023

Reactie Afelonne Doek, Algemeen directeur Nationaal Archief

Digitalisering formulieren scheepvaart gereed

Sinds juli 2023 zijn de aanvraagformulieren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de scheepvaartsector volledig gedigitaliseerd. Aanvragen verlopen niet langer via een invulbare pdf. De digitale formulieren zijn beter ingericht om een aanvraag optimaal te laten verlopen; makkelijker voor de aanvrager en voor de behandelaar. De formulieren staan bij de onderwerpen op de website en op het webportaal MijnILT.

Betere bediening tachograaf dankzij controles internationaal busvervoer

Eind juni/begin juli 2023 controleerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de zomerpendelbussen met name op het bedienen van de tachograaf langs de A2 vlakbij de Belgische grens. In totaal werden tijdens deze tweede thema-actie 14 overtredingen geconstateerd bij 10 van de 16 gecontroleerde pendelbussen. Bij 7 bussen (44%) was sprake van onjuiste bediening van de tachograaf, een daling van 3% vergeleken met de thema-actie in mei/juni.

Betere bediening tachograaf dankzij controles internationaal busvervoer

Eind juni/begin juli 2023 controleerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de zomerpendelbussen met name op het bedienen van de tachograaf langs de A2 vlakbij de Belgische grens. In totaal werden tijdens deze tweede thema-actie 14 overtredingen geconstateerd bij 10 van de 16 gecontroleerde pendelbussen. Bij 7 bussen (44%) was sprake van onjuiste bediening van de tachograaf, een daling van 3% vergeleken met de thema-actie in mei/juni.

Verplichte bereikbaarheid van kleine luchtvaart ter voorkoming van luchtruimschendingen Schiphol

Vanaf 13 juli 2023 stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) in voor het luchtruim onder de Schiphol TMA-1 (Terminal Control Area) Wanneer een piloot binnen dit gebied vliegt, moet deze verplicht transpondercode 7020 voeren en continu de radiofrequentie 124.300 MHz van Amsterdam Information uitluisteren.

Voortgangsbericht Archiefwet

Lessen in informatiehuishouding: het CTGB deelt inzichten en best practices

Voorvallen met drones melden met nieuw formulier

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) registreert voorvallen in de burgerluchtvaart. Het melden van voorvallen is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook belangrijk voor het vergroten van de veiligheid in de luchtvaart. Dat geldt ook voor bepaalde voorvallen met drones. Voor het doen van een melding van een voorval met een drone bestaat nu een speciaal meldformulier.

De speler aan de voorkant van de informatieketen

Koloniaal archief Aruba in digitale vorm aangeboden

Advertisment ad adsense adlogger