Archive for augustus 2023

ILT en LVNL wisselen gegevens luchtruimschenders uit

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan voortaan registraties delen van luchtvaartuigen die een luchtruimschending hebben begaan in het Nederlandse luchtruim. Doel is het terugdringen van het hoge aantal schendingen door de general aviation (kleine luchtvaart).

Schiphol blijft vooralsnog binnen de normen

Schiphol overschrijdt vooralsnog niet de normen voor het maximum aantal nachtvluchten, de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (emissies), geluid en de veiligheid voor de omgeving (externe veiligheid). In 4 gevallen is echter zonder geldige reden afgeweken van een vertrekroute voor de nacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betreffende luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd. Dit staat in het Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol dat op 28 augustus 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Archiefsector werkt toe naar een centrale rol in toegankelijke overheidsinformatie

Oproep: openbare review DUTO-raamwerk

Inspectie mag distributeurs informeren over ondeugdelijke producten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) mag distributeurs informeren over ondeugdelijke producten als een fabrikant dit nalaat. Zo oordeelde de rechtbank in Den Haag eind juli in een kort geding dat was aangespannen door een fabrikant van pleziervaartuigen. Deze uitspraak is belangrijk, omdat het bevestigt dat de ILT deze werkwijze in andere, vergelijkbare zaken kan inzetten.

Adoptiedossiers opvraagbaar van de Centrale Adoptieraad (CAR) en Centrale Adoptiedocumentatie (CAD)

Opsporingsdienst inspectie onderzoekt mogelijke fraude met energielabels

In het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs 2 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. De eigenaar wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord. Inmiddels is de verdachte weer vrij, in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek.

SZW: eerste departement met e-mailselectielijst

SZW: eerste departement met e-mailselectielijst

Drie nieuwe selectielijsten van Rijksoverheid ter inzage bij Nationaal Archief

Advertisment ad adsense adlogger