Archive for januari 2024

Praktijktoets Centrale Database Taxivervoer afgerond

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een alternatief voor de boordcomputer taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Dat doet de Inspectie om het toezicht op de naleving van het taxivervoer te verbeteren en efficiënter te maken. Om te bepalen of de nieuwe oplossing ook in de praktijk werkt, is een praktijktoets uitgevoerd. De ILT heeft de Praktijktoets Centrale Database Taxivervoer (CDT) eind december 2023 afgerond. In samenwerking met kandidaat-ICT Dienstverleners en geselecteerde taxiondernemingen en -chauffeurs is op vrijwillige basis de praktijktoets doorlopen. Op 18 januari 2024 heeft de evaluatie plaatsgevonden met de kandidaat-ICT Dienstleveranciers en de geselecteerde taxiondernemingen en -chauffeurs.

Nu beschikbaar: handreiking Digitaal Overbrengen in de praktijk

Voorwaarden in 2024 voor papieren of kartonnen drinkbekers en voedselverpakkingen met plastic

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eind vorig jaar een aanwijzing gegeven om de handhaving van de regels voor wegwerpplastics in 2024 tijdelijk aan te passen. De inspectie zal niet meer handhaven op de verplichte meerprijs bij consumptie onderweg. Voor papieren of kartonnen drinkbekers en voedselverpakkingen gelden tijdelijk nieuwe voorwaarden. Dit heeft gevolgen voor ondernemers die gebruikmaken van drinkbekers en voedselverpakkingen met plastic.

Laatste kans: People Movement Stories in het Nationaal Archief

Inspectie legt last onder dwangsom op aan belader reservoirwagons

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan een belader van gevaarlijke stoffen omdat het bedrijf de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor overtreedt. Vanwege de acute gevaarzetting is de inspectie in dit geval direct overgegaan tot het opleggen van de LOD.

ILT doet dringend beroep op provincies voor veiligstellen beschikbaarheid drinkwater

Drinkwater wordt steeds schaarser. Als er geen actie wordt ondernomen ontstaat er vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater in Nederland. Vanwege moeizame vergunningstrajecten ervaart de helft van de drinkwaterbedrijven nu al problemen om hun reserves op peil te houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat drinkwaterbedrijven dit niet alleen kunnen. Provincies moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Open Donderdagen in januari: data en informatie over sprekers

Stelsel van Vergunning, Toezicht en Handhaving voor asbestverwijdering onder de loep

De Inspectie Leefomgeving en Transport onderzocht het functioneren van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ter bescherming van de leefomgeving bij het afvoeren van asbesthoudende afvalstoffen. De uitvoerbaarheid van het toezicht leidt door een versplintering van taken en partijen tot zorgen, nu en op de lange termijn. De conclusies uit het onderzoek dragen bij aan het verbeteren en beschermen van de leefomgeving.

Kamp Mariënbosch bij Nijmegen

Update handhavingsstrategie ILT

De ILT werkt vanaf 1 januari 2024 volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de LHSO. De LHSO heeft hetzelfde werkingsbereik als zijn voorganger, de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, waar de ILT nu mee werkt. Wel zijn er enkele wijzigingen aangebracht om beter aan te sluiten bij de Omgevingswet en om de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht te verduidelijken. De LHSO vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen.
Advertisment ad adsense adlogger