Archive for Nieuws

Zelf zoeken naar Nederlandse tewerkgestelden uit de Tweede Wereldoorlog:

Ketelaarlezing 2023: Gerard Spong

De Collectie Arbeidsinzet van het Rode Kruis: digitaal en doorzoekbaar

Pioniers

Pioniers – Fotografie door vrouwen vanaf 1 december 2023 te zien in het Nationaal Archief

ILT constateert: schonere brandstof vanuit Nederland naar West-Afrika

Brandstoffen uit Nederland naar West-Afrika moeten aan strenge eisen voldoen om overmatige luchtverontreiniging te voorkomen. De Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) zag vijf jaar geleden dat er brandstof met hoge gehaltes schadelijke stoffen werd geëxporteerd. Vorig jaar introduceerde de ILT een beleidsregel om eisen te stellen aan de gehaltes van benzeen, zwavel en mangaan in geëxporteerde brandstoffen voor het wegverkeer. De inspectie constateert nu dat de beleidsregel in Nederland wordt nageleefd.

Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie: ‘Denk groot, begin klein’

Maatregelen vanuit inspectie voor binnenvaartsector na schorsing NBKB

Op 26 oktober is de accreditatie van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) door de Raad voor Accreditatie geschorst. Het NBKB mag sindsdien geen onderzoeken meer uitvoeren in de binnenvaart. Er zijn vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aantal maatregelen genomen zodat zo min mogelijk schepen de komende tijd zonder certificaat komen te zitten. De veiligheid van schepen blijft voorop staan.

Inspectie: verdubbeling van afgekeurd F1-vuurwerk

Ten opzichte van 2022 is dit jaar het afkeurpercentage van F1-categorie vuurwerk (fop- en schertsvuurwerk) met 22,5% gestegen naar 42,5%. Met name de fonteinen zijn debet aan deze stijging. Dit constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse productveiligheidsonderzoek. De importeurs worden met een last onder dwangsom verplicht om deze artikelen van de markt te halen en te vernietigen. 31,5% van het vuurwerk is van afwijkende kwaliteit, maar dit is geen reden om het van de markt te halen. Dit jaar testte de ILT voornamelijk fonteinen (in totaal 99 vuurwerkproducten).

Nederlands-Australische migratie in beeld bij het Nationaal Archief

Advertisment ad adsense adlogger