Archive for Nieuws

Archiefsector sluit zich aan bij klimaatverklaring erfgoedinstellingen

Inspectie legt KLM last onder dwangsom op voor gebruik vervuilende hulpmotoren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan KLM. De luchtvaartmaatschappij maakt op Schiphol te vaak ongeoorloofd gebruik van de ingebouwde, vervuilende hulpmotor (de auxiliary power unit, APU) van het vliegtuig, terwijl er schonere alternatieven op de platforms aanwezig zijn. Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt KLM een dwangsom van €2.500,- tot een maximum van €50.000,-. Indien nodig kan de inspectie een nieuwe, eventueel hogere LOD opleggen aan KLM.

Rijden op stookolie slecht voor milieu en gezondheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt steeds vaker tegen dat vrachtverkeer en mobiele machines rijden op een brandstofmengsel dat wordt getypeerd als stookolie. Het rijden op deze stookolie is goedkoper dan rijden op diesel. Maar slecht voor onze gezondheid en het milieu. Komend jaar wordt hoogstwaarschijnlijk de accijnswetgeving en de milieuwetgeving aangepast. De ILT doet een dringend beroep op bedrijven om nu al te stoppen met deze praktijk.

ILT waarschuwt internationale scheepvaart voor asbesthoudende filterbussen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vond onlangs per toeval tijdens een reguliere havenstaatcontrole gasmaskers met asbesthoudende filters aan boord van een bulkcarrier. De bemanning gebruikte deze maskers als beschermingsmiddel tijdens controleren van het fosfinegehalte in het ruim. Omdat de inspecteur vermoedde dat het om asbesthoudende Sovjet-filterbussen ging, is met toestemming van de kapitein een sample genomen. Uit laboratoriumonderzoek bleek het inderdaad te gaan om asbesthoudende filters.

Inspectie ziet bedrijven de regels voor hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen ontwijken

De overheidsdoelen om plastic in het milieu terug te dringen staan onder druk. Ruim 2 jaar na de invoering van de eerste regelgeving ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat een groot deel van de bedrijven ervoor kiest om verplichtingen rondom hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen te ontwijken. 

Reminder: openbare review modules DUTO-raamwerk

ILT beoordeelt verbeterplan Afvalfonds Verpakkingen als onvoldoende

Op 8 september waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het Afvalfonds Verpakkingen dat zij in overtreding zijn voor het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. De ILT vroeg om een verbeterplan met maatregelen om het inzamelpercentage te verhogen. De ILT beoordeelt dit verbeterplan als onvoldoende en geeft tot 1 december 2023 de tijd om het verbeterplan concreter te maken. De waarschuwing aan het Afvalfonds blijft van kracht.

Mattheus Wassenaar nieuwe inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport

Per 16 oktober 2023 wordt dr. Mattheus Wassenaar de nieuwe inspecteur-generaal (IG) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zijn functies van plaatsvervangend IG en directeur Informatie, Netwerken en Programmering (INP) draagt Mattheus definitief over. Voorlopig blijft Karin Visser plaatsvervangend IG en Walter van Benthem ad interim directeur INP. 

ILT: onvoldoende houvast om verspreiding PFAS in afval tegen te gaan

Er is onvoldoende houvast om verspreiding van PFAS in afval tegen te gaan, constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een signaalrapportage dat vandaag door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. PFAS vormen een (gezondheids)risico voor mens en milieu.

Een derde gecontroleerde vrachtwagens in overtreding bij gezamenlijke controle wegvervoer in Benelux

Op woensdag 20 september hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer controles in het wegvervoer goederen verricht. De ILT controleerde in Venlo (Nederland) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Zonhoven en Fernelmont (België). De controles richtten zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden, het correct gebruik van de tachograaf en de aanwezigheid van de verplichte documentatie. Bij de controle van in totaal 49 vrachtwagens bleken 16 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 34 overtredingen vastgesteld.
Advertisment ad adsense adlogger